Elever ved Løten ungdomsskole

Besøksadresse: Skolevegen 1
Postadresse: Postboks 113, 2341 LØTEN/ post@loten.kommune.no

Rektor: Kjell-Arne Østvold Tlf. 62 56 42 36

Assisterende rektor: Jens-Petter Svenkerud Tlf. 62 56 42 34

Helsesøster: Ann Kjærsti Svalheim/ ann-kjaersti.svalheim@loten.kommune.no /
Tlf. 62 56 41 60

Sekretær/ skoleskyss: Anne Engelund, Tlf. 62 56 42 33

Løten ungdomsskole ligger i sentrum av Løten kommune og sto ferdig i 1960.
Skolen har 233 elever, og er den eneste ungdomsskolen i Løten kommune.

Skoleruta

Se skoleruta med oversikt over skolestart, planleggingsdager og ferier her


Handlingsplan mot mobbing

På skolen arbeider vi alle for et godt miljø og høy trivselsfaktor hos både elever og ansatte. Vi ønsker å være en god skole for alle, derfor legger vi til rette for at det skal skje mye interessant og spennende på skolen.
Les vår handlingsplan mot mobbing her

Løten folkebibliotek holder til i egne lokaler i sammenheng med ungdomsskolen.
Både skolen og biblioteket har gjennomgått omfattende rehabilitering og nybygging de senere år.
Se
bibliotekets siderher
.

Mer informasjon finner du på https://loten.itslearning.com