Street art på Løten ungdomsskole

Besøksadresse: Skolevegen 1
Postadresse: Postboks 113, 2341 LØTEN/ post@loten.kommune.no


Innlogging til VISMA Flyt Skole
 

Løten ungdomsskole ligger i Løten sentrum. Vi har rundt 230 elever, og er den eneste ungdomsskolen i Løten kommune. Skolen ble bygget i 1960. Løten folkebibliotek holder til i egne lokaler i tilknytning til ungdomsskolen.

 

Ansatte:

Rektor: Kjell-Arne Østvold, Tlf. 62 56 42 36 / 990 19 787

Assisterende rektor: Kristian Øverby, Tlf. 62 56 42 34 / 474 73 132 

Spesialpedagog: Anne Kristi Flermoen, Tlf. 62 56 42 38 / 916 84 925

Yrkesfaglig rådgiver: Liv Rundhaugen, Tlf. 62 56 42 37 / 415 12 010

Sosialfaglig rådviger: Lene Oppegård Sveen, Tlf. 62 56 42 39 / 909 80 977

Sekretær, skoleskyss: Anne Engelund, Tlf. 62 56 42 33

Skolelege: Andrine Morken Wold

Helsesykepleier: Ann-Kjærsti Svalheim


Satsingsområde i Løtenskolene - Kultur for Læring

Det er etablert et forsknings- og utviklingsprosjekt for perioden 2016-2020 der Løten kommune deltar sammen med alle andre kommuner i Hedmark. Det overordnede målet med prosjektet er at det skal utvikles kunnskap om hvordan lærere, skoleledere og skoleeiere sammen kan forbedre elevenes faglige og sosiale læring. 

Før prosjektets oppstart er det gjennomført en grundig kartlegging blant elever, foresatte, lærere og skoleledere. Dataene fra kartleggingen vil bli analysert ved hver skole og danner grunnlaget for hvilke områder skolen skal arbeide med fra høsten 2017. Kartleggingen gjentas i 2018 og 2020, og gir dermed skolene mulighet til å se forbedringer og definere eventuelle nye områder. Det legges opp til at skolene skal få faglig bistand fra ulike kompetansemiljøer. Fylkesmannen skal lede prosjektet i samarbeid med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark. 

 

Teamleder 8. trinn:

Thea Hensvold Haave: thea.hensvold.haave@edu.loten.kommune.no


Teamleder 9. trinn:

Hilde Lang-Ree: hilde.lang-ree@edu.loten.kommune.no


Teamleder 10. trinn: 

Helene Ihler Østvold: helene.ihler.ostvold@edu.loten.kommune.no
 

Skoleruta


Alle skoler skal tilrettelegge og ha egne planer for oppfølging av kapittel 9 A i opplæringsloven . I dette ligger å fremme trivsel, helse og læring og ha nulltoleranse for mobbing.