Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Løten ungdomsskole

Elever ved Løten ungdomsskole

Besøksadresse: Skolevegen 1
Postadresse: Postboks 113, 2341 LØTEN/ post@loten.kommune.no

Rektor: Kjell-Arne Østvold Tlf. 62 56 42 36

Ass. rektor: Jens-Petter Svenkerud Tlf. 62 56 42 34

Sekretær/ skoleskyss: Anne Engelund, Tlf. 62 56 42 33

Løten ungdomsskole ligger i sentrum av Løten kommune og sto ferdig i 1960.
Skolen har ca. 225 elever, og er den eneste ungdomsskolen i Løten kommune.


På skolen arbeider vi alle for et godt miljø og høy trivselsfaktor hos både elever og ansatte. Vi ønsker å være en god skole for alle, derfor legger vi til rette for at det skal skje mye interessant og spennende på skolen.

Les vår handlingsplan mot mobbing her

Løten folkebibliotek holder til i egne lokaler i sammenheng med ungdomsskolen.
Både skolen og biblioteket har gjennomgått omfattende rehabilitering og nybygging de senere år.
Se
bibliotekets sider her
.

Mer informasjon finnes på https://loten.itslearning.com

Sist endret: 04.01.2017
|
|
|
  • Alarmtelefon for Barn og Unge - ring 116 111

    Alarmtelefonen for Barn og Unge 116 111, det er gratis.

    Er du redd når du er hjemme? Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de voksne seg? Er du redd for tvangsgifte eller kjønnslemlestelse? Du kan ringe gratis på 116 111. Vi kan hjelpe deg. Ring også hvis du tror at noen har det sånn.