Kommunal barnehage

Om barnehagen

Barnehagen ligger sør i Løten og lokalisert med Ådalsbruk skole. Ådalsbruk er et lite tettsted i landlige omgivelser, og barnehagen ligger nært Klevfos og Fløta med både industriell og kulturell historie. Dette er fine turområder som vi benytter mye. «Rom for alle, blikk for den enkelte» er vår visjon. Derfor er vi opptatt av å se hvert enkelt barn og møte dem der de er. Vi bruker arbeidsmetoden LØFT som går ut på å vektlegge det positive ved barnet. Det man gir mest oppmerksomhet får man mest av!

Avdelinger

  • Småbarnsavdeling Brovold: For barn 1-3 år (9 plasser)
  • Storbarnsavdeling Løkja: For barn 2-6 år (18 plasser) 

Aktiviteter

Lek og barns medvirkning er viktige fokusområder i Ådalsbruk barnehage. Gjennom leken får kreativitet og fantasi utløp og barnet utvikler sosial kompetanse i tett samhandling med andre barn og voksne. Vi har som mål å være tilgjengelig og tilstede i lek sammen med barna fordi vi vet at leken har betydning for barns opplevelse av mestring som er et godt utgangspunkt for utvikling. Vi gjør aktiviteter ut fra barnas interesser og premisser, både spontant og organisert.


Måltider:

Barnehagen serverer tre måltider hver dag og har fokus på sunt kosthold og hyggelig atmosfære ved matbordet. En dag i uka har vi varm lunsj. Barna trenger ikke å ha med matpakke.