Om barnehagen

Barnehagen ligger sør i Løten og lokalisert med Ådalsbruk skole. Ådalsbruk er et lite tettsted i landlige omgivelser, og barnehagen ligger blant annet i nær tilknytning til Klevfos og Fløta, som har en lang industriell og kulturell historie. Vi er opptatt av å bruke nærmiljøet vårt, og hver avdeling har sin egen dag som de kaller for «Utfluktsdag». På denne dagen reiser avdelingene på både store og små eventyr ut ifra barnas behov og interesser. Hos oss er vi opptatt av å skape en barnehage hvor barna føler seg trygge, ivaretatt og hvor de kan utvikle seg og oppleve mestring.

Vår visjon er: «Rom for alle, blikk for den enkelte»

Avdelinger

  • Brovold: For barn 1-3 år (9 plasser) småbarnsavdeling
  • Løkja: For barn 2-6 år (18 plasser) storbarnsavdeling

Aktiviteter

Vi er opptatt av en helhetlig pedagogisk tilnærming til barn, og at vi gjennom varierte og ulike arbeidsmåter legger til rette for at innholdet i barnehagen skal oppleves som spennende, interessant og tilpasset både det enkelte barn og barnegruppen. Hos oss jobber vi ut ifra en metode som kalles prosjektarbeid, som handler om at barnehagen skal fremme en arena for barns utforskning, undring og nysgjerrighet, læring og lek. I prosjektarbeid har de ansatte fokus på å ivareta barns medvirkning. Målet med prosjektarbeid er at barna gjennom en slik fordypning skal få en større innsikt og forståelse om noe som opptar og engasjerer dem.

Måltider:

Kosthold er en viktig del av barnehagens hverdag, og vi har fokus på at måltidet skal være preget av matro, gode samtaler og være en god rutinesituasjon Vi bruker blant annet ulike frukt og grønnsaker, og sikrer at barna får kjennskap til et variert kosthold med fokus på smaksglede. Vi har også laget vår egen kjøkkenhage hvor vi dyrker våre egne grønnsaker som vi høster inn til høsten. For oss er det viktig at barna får innsikt i hele prosessen rundt mat, fra jord til bord. Vi serverer varm havregrøt hver dag til frokost, og brød eller knekkebrød med pålegg til lunsj. En dag i uken serverer vi varmmat. Barna får også servert ettermiddagsmat i barnehagen. Her vil det variere litt hva vi tilbyr, men som oftest vil det være brød/knekkebrød, oppskåret frukt og grønnsaker. Til bursdagsfeiringer serverer vi smoothie.