Kommunal barnehage

Om barnehagen

Vi er opptatt av å bygge gode relasjoner og tilrettelegge for at barn skal utvikle seg godt sosialt og få god lekekompetanse. Det er viktig for oss at det enkelte barn blir sett og hørt, at det mestrer ut fra sine forutsetninger, og får en positiv oppfatning av seg selv. Det legger grunnlaget for god selvfølelse og læring. Barnehagens satsningsområder er sosial kompetanse, språk og fysisk aktivitet.

Avdelinger

  • Avdeling Sola: For barn i alderen 1-3 år (9 plasser)
    tlf. 915 83 675
  • Avdeling Månen: For barn i alderen 3-6 år (18 plasser)
    tlf. 915 53 499


Beliggenhet

Barnehagen ligger i tilknytning til Lund skole, ved boligområdene på Slettmoen, i Brenneriroa. Den ligger nært et spennende skogsområde med fine turstier. Barnehagens har et fint og variert uteområde, tett inntil et jorde med skiløyper og en fin akebakke. 

Måltider

Vi serverer tre brødmåltider med frukt/grønnsaker hver dag og legger vekt på å være en sunn barnehage. En til to ganger i uka har vi varm mat. Barna får et variert kosthold. Å skape en god atmosfære under måltidet er viktig for oss.

Verdier og aktiviteter 

Vi jobber for å gi ungene våre et godt fundament å bygge videre på, og vår visjon er:

Vår barnehage skal gi grunnmuren for sterke røtter, gode relasjoner, glede og vekst.

  • Vi benytter skole- og barnehageprogrammet De Utrolige Årene, for å bygge gode relasjoner barna imellom og imellom voksne, barn og foreldre
  • Vi stimulerer språket aktivt i alle sammenhenger, og har språkaktiviteter i smågrupper. 
  • Vi bruker kroppen allsidig hver dag i barnehagen og nærområdet, og er mye ute. Vi har ulike aktivitetsdager gjennom året og varierte opplegg i gymsalen. Det er i tråd med opplegget Helsefremmende OPP-vekst.

Lund barnehage er Miljøsertifisert og godkjent som Trafikksikker barnehage.