Kommunal barnehage

Om barnehagen

Revhiet  er en 6 avdelings barnehage:
•    3 avdelinger for barn 0-3 år, med 9-12 barn på hver avdeling
•    3 avdelinger for barn over 3-6 år, med plass til 18 barn på hver avdeling

Gruppesammensetningene kan variere fra år til år avhengig av barnas alder og søkermassen. Barna har sin avdeling med fast ansatte hvor de hører til. De minste barna har egen plass på uteområdet. I tillegg er barna delt inn i små grupper ved samlinger, turer og ulike opplegg. Vi samarbeider også på tvers av avdelinger når det er naturlig. 

Våre eldste barn får et «førskoleklubb-opplegg» som gjør dem bedre forberedt til skolestart. 
Her jobber vi på tvers av avdelinger slik at de som er på samme alder blir godt kjent med hverandre før skolestart.

Vi kan tilby både 100%, 80% og 60 % plasser.

Beliggenhet

Vi holder til i sentrum, ved Løtenhallen og Løten idrettspark.

Måltider

Vi serverer tre brødmåltider hver dag + frukt/grønnsaker, så barna trenger ikke å ha med matpakke. Noen dager lager vi varm mat – ute eller inne.

Verdier og aktiviteter

Vi jobber mye med HOPP - Helsefremmende oppvekst, der fysisk aktivitet hver dag og sunt kosthold vektlegges. Som nærmeste nabo til Løtenhallen og basishallen så vil de bli flittig brukt av oss. I nærområdet er også Tufteparken, fotballbaner, friidrettsbane og skogen Skøienhagan, med to flotte gapahuker. 

Revhi hoppbakke, som barnehagen er oppkalt etter, ble revet for noen år siden, men det fine unnarennet er supert for aking! Vi er også nabo til Løtenhallen og Basishallen, så her er det mange muligheter for ulike aktiviteter, lek og turer hele året!

Satsingsområder

Disse tre satsningsområdene er basis for all annen utvikling. Dette er områder som er viktige for at barn skal «klare seg godt her i livet». Dette vil hjelpe barna i lek, kommunikasjon og aktivitet med andre barn og voksne. Forskning viser at barn som fungerer godt på disse tre områdene vil fungere bra på skolen når de kommer så langt.

 • DUÅ – «De utrolige årene» - Utvikle barnas sosiale og emosjonelle ferdigheter, slik at de fungerer godt sosialt og får gode vennskap.

 • Språkstimulering – Jobbe målbevisst med språkstimulering slik at barna får utviklet et godt språk og klarer å uttrykke sine ønsker og behov.  

 • HOPP – helsefremmende oppvekst. Legge til rette for mye fysisk aktivitet for å utvikle barnas motoriske ferdigheter og utholdenhet.

 • Inkluderende praksis - jobbe med kompetansepakken «Spesialpedagogikk og inkluderende praksis». Målet med kompetanseløftet er
  • Alle barn skal oppleve å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehagen
  • Alle barn skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel – uavhengig av sine forutsetninger
  • Barnehager, skoler, PP-tjenesten og andre i laget rundt barnet må jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap
  • Det pedagogiske tilbudet må tilpasses slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring