Kommunal barnehage

Om barnehagen

Barnehagen skal bidra til barnas, trivsel, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelse og mobbing.

Hverdagen i barnehagen består av mange aktiviteter, ikke minst rutiner med frilek, måltider, samlinger, musikk og bevegelse, formingsaktiviteter med mer. Vi har tilgang på gymsalen ved Jønsrud skole til aktiviteter. På uteområdet er sandkassene, lekestativer og lekestua blir også flittig brukt. På vinteren bruker vi de oppkjørte løypene rett utenfor barnehagen, og ikke minst den fine akebakken et steinkast unna. Dessuten er det også fine forhold for både aking og gå på ski inne på barnehagens område også. 

Vi kan tilby både 100%, 80% og 60 % plasser.

Avdelinger

  • Avdeling Maurtua: For barn i alderen 0-3 år (9 plasser)
  • Avdeling Humla: For barn i alderen 3-6 år (18 plasser)

Beliggenhet

Barnehagen ligger ypperlig til i forhold til naturen, og vi er ofte på tur i skog og mark. Uteområdet vårt har gode variasjoner i sin utforming og inspirerer til mye og ulik lek og aktivitet. Vi har en nær tilknytning til Jønsrud skole som ligger like ved, og har ulike former for samarbeid. 

Måltider

Vi serverer tre brødmåltider med frukt/grønnsaker hver dag og legger vekt på å gi barna et variert og sunt kosthold. Vi tilbyr også jevnlig varm mat. Det er viktig å skape en god atmosfære under måltidene. I noen måltider øver de største barna på å smøre egen mat. Når vi har turdager har barna med seg nistepakke hjemmefra i egen tursekken. 

Verdier og aktiviteter

Vi ønsker å se alle med sin egen helt spesielle og unike personlighet. Vi vil skape et samspill alle imellom, basert på respekt, hvor alle på sitt vis er med på å berike hverdagen med sine forskjeller. Vår visjon i Jønsrud barnehage er:

Med hjerte for alle – forskjeller beriker.

Våre mål er:
  • at alle barna skal føle trivsel, trygghet og glede over å være i barnehagen.
  • å ivareta den enkeltes utvikling, og se hva slags behov den enkelte har til enhver tid.
  • bruke skogen og nærmiljøet aktivt.
  • at barna skal trene seg på å takle utfordringer, i motgang og medgang. Barna skal styrkes og erfare livsmestring.

Vi benytter barnehageprogrammet De Utrolige Årene, for å bygge gode relasjoner barna imellom og imellom voksne, barn og foreldre. Et viktig prinsipp her er å fokusere på den gode samhandlingen barn imellom, - og mellom barn og voksne. Dette skal ha en forebyggende effekt for barna, og gi de gode verktøy til å håndtere utfordringer.

Vi jobber mye med å ha et språkstimulerende læringsmiljø for barna, og har fokus på å bruke språket bevisst i alle situasjoner. Barna utvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd. Vi leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord og har jevnlige lesestunder. 

Vi har fokus på Helsefremmende Oppvekst, et videreført prosjekt kalt HOPP. Det er anbefalt at alle barn er i fysisk aktivitet med høy intensitet hver eneste dag. Vi tilrettelegger slik at aktivitetene blir lystbetont. Kosthold er en viktig del av prosjektet og barnehagene har blitt enda mer bevisste på valg av matvarer. Vi bruker mye frukt og grønnsaker og gir barna mulighet til å få kjennskap til et variert kosthold med fokus på smaksglede.

Jønsrud barnehage er godkjent som Trafikksikker barnehage og har fokus på miljøbevisste valg gjennom hverdagen.