Kriterier:

Fravær fra undervisningen og det sosiale fellesskapet i skolen, dokumentert og udokumentert, av et omfang/en hyppighet som medfører bekymring knyttet til elevens faglige utvikling, samt elevens sosiale tilhørighet og utvikling.
-    Mer enn tre enkeltdager pr. måned
-    Mer enn 5 dager pr. måned
-    Diffuse årsaker til fravær
-    Hyppig forsentkomming mer enn 3 ganger per mnd
-    Ugyldig fravær fra enkelttime
-    Møter opp på skolen, men forlater den igjen mer enn 3 ganger per mnd
-    Høyt sykefravær (over 20%) per semester