Tjenestene/instansene koordinerer innsatsen sammen, slik at alle arbeider etter felles målsetninger og er kjent med hverandres innsats. Gjennomfør tverrfaglig samarbeidsmøte med foresatte/barnet og tjenester som skal bidra.

  • Oppnevnt koordinator leder møtet, delegerer skriving av referat og oppdatering av skriftlig dokumentasjon (elektronisk IP eller referatmal)
  • Aktuelle instanser legger fram plan for utredning/undersøkelse/tiltak i samarbeid med foresatte/barn
  • Skriv tiltakene som skal gjennomføres inn i allerede opprettet dokumentasjon – tydeliggjør hvem som har ansvar for hvert enkelt tiltak
  • Avtal tidspunkt for evalueringsmøte - for eventuelt justering av kurs