Velkommen til et hyggelig samværs- og aktivitetstilbud! 

ROP-teamet arrangerer Værestedet hver torsdag på Ungdommens hus. 
•    Tidspunkt kl. 10:00-14:00 hver torsdag.

Tilbudet gjelder for deg i aldersgruppen 17 år og oppover. 

- Vi tilrettelegger for ulike aktiviteter, og er opptatt av at deltakerne skal være med i utformingen av innholdet. 

Det er også en Facebook-side som du kan bli medlem av for å holde deg oppdatert på dagens agenda.

Tilbudet er gratis. Du er hjertelig velkommen torsdager!