NB: Fra 18. mars går kurset på Løten virke, Venslivegen 11, 2340 Løten.

Psykisk helse og rustjeneste fortsetter med «Kom i gang kurs» mandager på Løten Virke, Venslivegen 11, 2340 Løten. Dette pågår i tidspunktet fra kl 09.00-11.00. Dørene åpnes kl. 08.45.

Kurset går annenhver mandag fra 08.01.24. Målgruppen er alle som opplever symptomer eller de som ønsker å lære mer om det.

Kurskonseptet som består av fire samlinger og det spiller ingen rolle hvilken samling man starter på. Dette er et åpent tilbud for alle i Løten kommune og det er ikke krav om påmelding. Det er bare å møte opp.

Datoer og temaene på samlingene er :   

  • 4. mars: Nedstemthet og depresjon
  • 18. mars: Bekymringer og angst
  • 15. april: Selvhevdelse og grensesetting
  • 29. april: Nedstemthet og depresjon
  • 13. mai: Bekymringer og angst
  • 27. mai: Søvn
  • 10. juni: Selvhevdelse og grensesetting
  • 24. juni: Nedstemthet og depresjon

De fleste av oss møter ulike utfordringer gjennom livet. Dette kurset gir informasjon om hva man kan gjøre i de vanskelige periodene i livet for å bedre ta vare på seg selv. Kurset tar utgangspunkt i å lære bort verktøy til hvordan man selv kan mestre og håndtere de utfordringene man står i. 

For å få best mulig utbytte av kurset anbefales det at man jobber med teknikkene mellom samlingene. Det er ett tema hver gang, som rullerer i rekkefølgen over. Vi håper kurset gir motivasjon til å komme i gang med endring. 

Kurset er gratis og krever som sagt ingen påmelding eller henvisning. Det er moralsk taushetsplikt og ingen deleplikt. 

Velkommen!

Løvetann. Foto: Adobe stock

Foto: Adobe Stock