Jønsrud barnehagen ligger i tilknytning til Jønsrud skole i Nordbygda i Løten. Vi har tre avdelinger: Maurtua (0-3 år), Blåbæra (3-6 år) og Jordbæra (3-6 år).

Barn på skitur ved Jønsrud

Besøksadresse: Jønsrudvegen 7, 2340 Løten. Link til kart


Kontaktinfo

Tlf: 62 56 42 87/ 957 95 054

Styrer:
Tove Paulsen Trætteberg, tlf. 62 56 42 86/ 95 79 50 54
Epost: Tove.Paulsen.Traetteberg@edu.loten.kommune.no


Åpningstider

Åpent alle ukedager kl. 07:15 - 16:45.
Sommer: Vi har stengt i uke 29 og 30
Juleferien: Barnehagen er stengt fra og med 24. desember til og med 2. januar


  Årsplan

  Se mer om hvem vi er, våre satsingsområder, pedagogiske planer og periodeplan for barnehagen:


  Satsingsområde:

   Vennskap og trivsel (se mer) 

   

  Hverdagslivet i barnehagen

  Hverdagen i barnehagen består av mange aktiviteter, ikke minst rutiner med frilek, måltider, samlinger med mer. 

  Vi leker med Lego og bygger hus, båter biler og traktorer. Vi tegner, perler, vever og har rollelek. Maling er også en kreativ og populær innelek. I tillegg bruker jevnlig gymsalen på Jønsrud skole til aktiviteter - noe som også er fint om det er for kaldt ute. Sandkassene og lekestua blir også flittig brukt. 

  På vinteren bruker vi de oppkjørte løypene rett utenfor barnehagen, og ikke minst den fine akebakken et steinkast unna. Dessuten er det helt greit å både ake og gå på ski inne på barnehagens område også.


  Klubb for 5-6 åringene

  Klubb er et tilbud for de største barna i barnehagen, altså 5/6-åringene. Det er klubbdag en dag i uken, men klubb er på ingen måte noen førskole. På klubben har vi aktiviteter som passer denne aldersgruppen spesielt, eller ut fra barnas egne interesser/ønsker. Det kan for eksempel være å gå på litt lengre turer, spille litt mer utfordrende spill/puslespill, leke med språk/begreper, være i gymsalen, besøke skolen/SFO og dets uteområde m.m.


  Ansatte

  Styrer: Tove Paulsen Trætteberg, Tove.Paulsen.Traetteberg@edu.loten.kommune.no


  Avdeling Jordbæra

  Pedagogisk leder: Anne Bente Dyrnes Hovde, epost: Anne.Bente.Dyrnes.Hovde@edu.loten.kommune.no 
  Torill Langseth, fagarbeider
  Marita Enger Hansen, fagarbeider (jobber også i Maurtua)
                                                                                                                      ,

  Avdeling Blåbæra

  Pedagogisk leder: Grete Flagstad, epost: Grete.Flagstad@edu.loten.kommune.no
  Stine Johansen, fagarbeider


  Avdeling Maurtua

  Pedagogisk leder: Kine Karterud, Kine.Karterud@edu.loten.kommune.no
  Tove Gunnarsrud, assistent
  Marita Enger Hansen, fagarbeider (jobber også i Jordbæra) 

   

  Samarbeid med Jønsrud skole

  Barnehagen samarbeider til tider med Jønsrud skole, det kan blant annet nevnes:

  • Klubb-ungene (5/6 åringene) har skolevenner i 4. trinn, som vi samarbeider med i ulike aktiviteter. Felles turer, besøk i skolegården og klasserom er ting som kan nevnes her. 
  • Det arrangeres noen ganger felles sangstunder hvor hele barnehagen er med
  • Vi har felles adventssamlinger før jul.
  • Vi får besøk av skoleklasse som synger lucia.
  • Vi blir invitert til teaterforestillinger som skolen setter opp selv, eller fra forestillinger tilbudt utenfra.