Velkommen til Jønsrud barnehage!

Barnehagen ligger i tilknytning til Jønsrud skole i Nordbygda i Løten.

Tlf: 62 56 42 87/ 957 95 054 Jønsrud barnehage
Tlf. styrer: 62 56 42 86

Besøksadresse: Jønsrudvegen 7, 2340 Løten
Link til kart

Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten

Barnehagestyrer: Tove Paulsen Trætteberg,
tove.paulsen.traetteberg@loten.kommune.no

Vi har Sommerstengt i uke 29 og 30 hvert år.


Avdelinger:

  • Maurtua (0-3 år)
  • Blåbæra (3-6 år)
  • Jordbæra (3-6 år)


Årsplan

 

Hverdagslivet i barnehagen

Hverdagen i barnehagen består av mange aktiviteter, ikke minst rutiner med frilek, måltider, samlinger med mer. 

Vi leker med Lego og bygger hus, båter biler og traktorer. Vi tegner, perler, vever og har rollelek. Maling er også en kreativ og populær innelek. I tillegg bruker jevnlig gymsalen på Jønsrud skole til aktiviteter - noe som også er fint om det er for kaldt ute. Sandkassene og lekestua blir også flittig brukt. 

På vinteren bruker vi de oppkjørte løypene rett utenfor barnehagen, og ikke minst den fine akebakken et steinkast unna. Dessuten er det helt greit å både ake og gå på ski inne på barnehagens område også.


Klubb for 5-6 åringene

Klubb er et tilbud for de største barna i barnehagen, altså 5/6-åringene. Det er klubbdag en dag i uken, men klubb er på ingen måte noen førskole. På klubben har vi aktiviteter som passer denne aldersgruppen spesielt, eller ut fra barnas egne interesser/ønsker. Det kan for eksempel være å gå på litt lengre turer, spille litt mer utfordrende spill/puslespill, leke med språk/begreper, være i gymsalen, besøke skolen/SFO og dets uteområde m.m.


Ansatte

Styrer: Tove Paulsen Trætteberg, Tove.Paulsen.Traetteberg@edu.loten.kommune.no


Avdeling Jordbæra

Pedagogisk leder: Anne Bente Dyrnes Hovde, Anne.Bente.Dyrnes.Hovde@edu.loten.kommune.no 

Torill Langseth, fagarbeider
Stine Johansen, fagarbeider
Helene Løvås, lærling
                                                                                                                    ,

Avdeling blåbæra

Pedagogisk leder: Grete Flagstad, Grete.Flagstad@edu.loten.kommune.no

Tina Skjærstad, fagarbeider


Avdeling Maurtua

Pedagogisk leder: Kine Karterud, Kine.Karterud@edu.loten.kommune.no

Stine Johansen, fagarbeider
Tove Gunnarsrud, assistent
Stine Johansen, fagarbeider

 

Samarbeid med Jønsrud skole

Barnehagen samarbeider til tider med Jønsrud skole, det kan blant annet nevnes:

  • klubb-ungene (5/6 åringene) har skolevenner i 4. trinn, som vi samarbeider med i ulike aktiviteter. Felles turer, besøk i skolegården og klasserom er ting som kan nevnes her. 
  • det arrangeres noen ganger felles sangstunder hvor hele barnehagen er med
  • vi har felles adventssamlinger før jul.
  • vi får besøk av skoleklasse som synger lucia.
  • vi blir invitert til teaterforestillinger som skolen setter opp selv, eller fra forestillinger tilbudt utenfra.