Velkommen til Jønsrud barnehage!

Tlf: 62 56 42 87/ 957 95 054 
Tlf. styrer: 62 56 42 86
Besøksadresse: Jønsrudvegen 7
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten

Barnehagestyrer: Tove Paulsen Trætteberg,
tove.paulsen.traetteberg@loten.kommune.no

Vi har Sommerstengt i uke 29 og 30 hvert år

Vis større kart

Barnehagen ligger i tilknynting til skole-området på Jønsrud i Nordbygda i Løten

Jønsrud barnehage

Språk og kommunikasjon

I barnehageåret 2017/18 er SPRÅK OG KOMMUNIKASJON satsningsområde.
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale (ikke-verbal) og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Ikke-verbal kommunikasjon består av kroppsspråk, øyekontakt, bruk av avstand og rom og lignende. Ikke-verbal kommunikasjon utgjør opp til 80 % av informasjonen som kommuniseres i en kommunikasjonsprosess.

Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opp­levelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst.

Gjennom arbeid med språk og kommunikasjon skal barnehagen bidra til at barn og voksne:

 • lytter til hverandre

 • observerer og gir respons i gjensidig samhandling

 • benytter et variert ordforråd for å videreutvikle begrepsforståelsen

 • bruker språket til å utrykke følelser og ønsker

 • bruker språket til å løse konflikter og skape positive relasjoner i lek og annet samvær

 • får et positivt forhold til tekst og bilde

 • skaper rom for fabulering

 • lytter til lyder og rytme i språket

 • blir kjent med bøker, bilder, tekst og media

 • oppmuntre barn med to- eller flerspråklig bakgrunn til å være språklig aktive og samtidig hjelpe dem til å få erfaringer som

 • opprette lesegrupper hvor barn og voksne opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale, og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles.

Se også:
Satsingsområde