Før kommunestyremøter gis inntil 30 min. offentlig spørretid. Dette gjelder ikke i forbindelse med kommunestyrets budsjettmøter. Spørsmål må kun gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Personlige saker og saker som er unntatt offentligheten/underlagt taushetsplikt skal ikke tas opp.

Les reglement for folkets spørretime her

Send spørsmål til ordfører