Dette gjelder i prinsippet alle velgere, men er ment for dem som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Tidligstemmegivning i perioden 3.juli til 9.august skal foregå i Løten kommunes
servicekontor på Tingberg, Kildevegen 1, 2340 Løten,  innenfor servicekontorets ordinære åpningstid.