Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Forskriften gjelder utslipp av avløpsvann fra alle bygninger med innlagt vann i de områdene i Løten kommune som ikke er tilkoblet offentlig avløpsledninger, og hvor utslippet ikke overstiger 15 pe. For større anlegg er denne forskriften veiledende. For bygninger uten innlagt vann gjelder lokal retningslinje for bygninger uten innlagt vann.

Se forskriften om utslipp fra mindre avløpsanlegg her


Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg

Forskriften gjelder gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. Gjelder utslipp av avløpsvann fra bygninger med og uten innlagt vann som ikke er tilknyttet offentlig avløp, der kommunen er forurensningsmyndighet.

Se forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll her


Forskrift om tvungen tømming av mindre avløpsanlegg

Forskriften gjelder tømming av alle private avløpsanlegg i hele kommunen, med unntak av:

  • Eldre biologisk kjemiske minirenseanlegg, som tømmes av servicepersonell.
  • Gråvannsanlegg med filterpose eller tilsvarende løsning som tømmes av eier.

Se forskrift om tvungen tømming av mindre avløpsanlegg her