Både ved nyetablering og ved rehabilitering av eksisterende anlegg må det søkes om utslippstillatelse.

Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvann).
Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom.
Klosettavløp er ikke inkludert. Med svartvann menes avløpsvann fra vannklosett.

Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom ledning eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank/beholder eller lignende (innvendig eller utvendig) som er større enn 25 liter, og som ledes ut av bygningen til grunnen. Ledes avløpet til godkjent tett tank, gjelder tilsvarende for tank/ beholder som er større enn 100 liter.

Send søknad

Fyll ut dette skjema og send til Løten kommune, Postboks 113, 2340 Løten.

Søknadsskjema utslippstillatelse (PDF, 158KB)