Kommunedelplan for vann og avløp 2014-2023 (PDF, 2MB)

Kommunedelplanen er felles for Hamar, Stange, Ringsaker og Løten kommune. Den rulleres ved behov eller endringer.