Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens situasjon har endret seg. Det er viktig å få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

  1. Ble tiltakene gjennomført og fulgt opp på en god måte?
  2. Har barnet, foreldre/foresatte følt seg ivaretatt?
  3. Har foreldre/foresatte fulgt opp tiltaket i prosessen?
  4. Er det noe som kunne vært løst på en annen måte?
  5. Er det behov for nye eller utvidede tiltak?
  6. Har tiltakene ført til måloppnåelse?

Det finnes to mulige utfall:

  1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg - Avslutt tiltaket og dokumentasjon.
  2. De koordinerte tiltakene har ikke gitt ønsket effekt - Evaluer tiltakene. Gå tilbake til Nivå 3, trinn 3. Drøft og iverksett nye tiltak.