Det er mange faktorer som påvirker barnets utvikling. Det kan være livssituasjon, familieliv, levekår, helse, trivsel i skole/barnehage og lignende.

Barn, unge og familier skal merke at ansatte i Løten kommune spiller på lag for å finne gode løsninger. Det forutsetter ansatte med god kompetanse og kjennskap til hverandres tjenester, en felles holdning om at vi løser oppdrag best sammen, og et solid system for tverrfaglig samarbeid. 

I Løten kommune sikrer BTS-modellen og BTI-veilederen helhetlig, systematisk, tidlig og koordinert innsats for gravide, barn, unge og familier det er knyttet en uro eller bekymring til.

Alle ansatte som møter barn, ungdom, foreldre eller gravide skal kjenne til BTI-veildereren.

Gå direkte til BTI-veilederen.