Dette betyr at annenhver lørdag er det et tilrettelagt tilbud i Løten kl.10.00-12.00 hvor personer som er berørt av demens fra både Løten, Stange og Hamar er velkommen til å være med. 

Du er velkommen på kafé hvor det er holdt av et eget skiltet bord med frivillige hvor du kan slå deg ned om du ønsker det. Mat og drikke kjøpes som ellers i kaféen. 

Kafé forglemmegei startet opp høsten 2018 både i Løten, Stange og Hamar. Nå fortsetter tilbudet i Løten. 

For eventuelle spørsmål vennligst ta kontakt med Hamarregionen demensforening ved Frøydis Haraldsen, tlf: 976 70 557 eller e-post: frohara@online.no

Tidspunkter og sted

Løten nærstasjon mellom kl.10.00 og 12.00 på følgende datoer:

  • 3.september
  • 17.september
  • 1.oktober
  • 15.oktober
  • 29.oktober
  • 12.november
  • 26.november
  • 11.desember

Vi inviterer til julebord med underholdning 11.desember på Løten nærstasjon kl.14-17. Demensforeningen spanderer juletallerken. Påmelding gjøres til Frøydis Haraldsen, tlf: 976 70 557, innen 1.desember.

På grunn av korona og covid19 vil vi følge alle smittevernsregler som til enhver tid er gjeldende. Ved sykdom kan ikke kaféen besøkes. Vi må ta forbehold om stenging ved smitteoppblomstring av virus og pålegg fra FHI. 

Velkommen til Kafé forglemmegei!