Utredning og oppfølging av demensteam sikrer at brukeren får god og riktig helsehjelp. Det er også med på å sikre god pårørendeoppfølging og støtte.

Demensteamet reiser ut på hjemmebesøk for samtale og kartlegging. Vi samarbeider med fastlege, arbeidslag for demens i hjemmesykepleien og andre aktuelle tjenester eller instanser.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å benytte deg av tjenesten, men vi kontakter fastlegen din ved behov. Dette skjer i samarbeid med deg og ev pårørende. 

Hvem kan få tjenesten?

Personer med kognitiv svikt, der det mistenkes demenssykdom.

Dette tilbyr vi:

 • Samtale med pasient og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale. 
 • Kartlegging av behov for hjelp.
 • Oppfølging av pasient og pårørende.


Utredning

Utredning iverksettes etter henvisning fra lege. Både pårørende, helsepersonell og andre aktuelle aktører kan fremme behov. Beslutningstaker er lege. Oppfølging avtales etter pasientens og pårørendes behov.  Dette er en del av utredningen:

 • Utelukke andre sykdommer som ligner på demens.
 • Vurdering av medisiner.
 • Legge til rette hjemmesituasjonen


Aktuelle tiltak kan være:

 • Tilrettelegging av hjemmesituasjonen
 • Dagaktiviteter
 • Matombringing. Det gis tilbud om utkjøring av varm mat
 • Bistand fra Frivilligsentralen (for eksempel følge til lege, frisør og likende)
 • Hjemmehjelp
 • Omsorgsbolig
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse og bidrar til økt sikkerhet
 • Trygghetsalarm
 • Aktivitetsvenn