Bli en aktivitetsvenn og gi fritidsglede for en person med demens!

Som aktivitetsvenn kan du gi litt av din fritid, gjerne på faste ukedager og tidspunkter, eller i perioder, men du bestemmer selv når og hvor ofte.

Du vil gjennom opplæring få kunnskap om demenssykdom, om det å være sammen med og kommunisere med personer med demens, i tillegg til inspirasjon for felles aktiviteter. Det arrangeres også samlinger for aktivitetsvenner hvor du får anledning til å treffe andre, dele erfaringer og lære mer. Opplæring og samlinger er gratis.

Vårt mål med prosjektet er at demenssyke skal få flest mulig gode dager og opplevelser, og så langt det er mulig kunne få delta i det vanlige livet, og gjøre ting som de gjorde før sykdommen satte begrensninger.
Det er snakk om dagligdagse aktiviteter, som å gå turer, gjøre hagearbeid, delta i kor, gå i butikker, gå på kafe, hugge ved, drive med håndarbeid, danse, se på fotballkamp/ håndballkamp, gå på kino/konserter m.m. Mange som har demens vil med litt hjelp og assistanse kunne fortsette å gjøre disse aktivitetene, og ha stor glede av det.

En samfunnsnyttig oppgave

Som frivillig aktivitetsvenn vil du få ta del i et spennende prosjekt som vil gi deg mye kunnskap. Du vil utøve en samfunnsnyttig oppgave til glede for en person med demens, for dens pårørende, og ikke minst for deg selv.

Ta kontakt

For mer opplysninger kan du se på www.nasjonalforeningen.no dller du kan kontakte prosjektleder Elisabeth Skarderud på tlf. 62 51 79 10 eller mail elsk@nasjonalforeningen.no.

Vi ser fram til å høre fra deg!