RUSLETREFFEN er et lavterskel-tilbud for hjemmeboende personer som har en demenssykdom og som trenger mer aktivitet i hverdagen.

Tilbudet er et samarbeid mellom «Demensvennlig samfunn» i Løten kommune, Løten kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen Hamarregionen demensforening.

Dette betyr at annenhver tirsdag vil det være et tilbud fra 11.00 – 13.00, med først en felles samling ved Stua i Stasjonsvegen 25 (omsorgsboligene bak Bøndsen), så en liten gåtur, hvor vi oppfordrer deltakere til å ta med eget drikke. Dagen avsluttes med kaffe og en enkel lunsj.

Rusletreffen er et «utetilbud», derfor er det viktig med riktige sko og klær. 

Hver gang vil det være med to «hyggeansvarlige» som skal passe på at alle deltakere har det bra.

Det er et begrenset antall som kan være med på tilbudet og disse får tilbud om å bli hentet hjemme og kjørt tilbake etter at aktiviteten er ferdig.

Påmelding til sjåfør og kontaktmann:

Kjell Erik Rasen                  mob.:       906 91675

DATOER I 2023

Møtested: Stua i Stasjonsvegen 25

Alle dager kl.11.00-13.00

10. januar
24. januar 
7. februar
21. februar
7. mars
21. mars
18. april
2. mai
16. mai
30. mai
13. juni
27. juni

På grunn av korona og covid19 vil vi følge alle smittevernregler som til enhver tid er gjeldende. Ved sykdom avbestilles «Rusletreffen» til Kjell Rasen.

Vi må ta forbehold om pause i aktiviteten ved smitteoppblomstring av virus og pålegg fra Folkehelseinstituttet.