Løten får vannet fra Hias IKS, og det skjer via to tilførsler, begge fra Mjøsa. Før vannet kommer i krana di har det vært gjennom en behandling for å gi vannet den beste kvaliteten. 

Dette er vann- og avløpsprosessen, enkelt forklart:

  • Det starter med at vann hentes fra Mjøsa.
  • Deretter behandles vannet og renses etter strenge krav i et vannbehandlingsanlegg.
  • Vannet distribueres så ut i vannledningsnettet og hjem til deg.
  • Vannet du bruker ledes bort fra huset via avløpsrørene og ved hjelp av pumpestasjoner.
  • Videre blir avløpsvannet grundig renset. Slam blir gjort om til biomateriell.
  • Det rensede vannet blir til slutt ført ut og tilbake til naturen.

Vannbehandlingen og avløpsrensingen skjer i Hias IKS sine anlegg, og kommunen har ansvar for å drifte vann- og avløpsrør i tilknytning til innbyggerne. 

Overvåkning, drift og vedlikehold av prosessen skjer 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det tas jevnlig vannprøver på strategiske plasser i ledningsnettet for å kontrollere kvaliteten. Ved mistanke om om urenheter, blir det sendt ut kokevarsel og tatt vannprøver som blir analysert ved et laboratorie. Det samme gjøres hvis de rutinemessige vannprøvene viser urenheter. 

Hvordan du forholder deg om du har fått kokevarsel

Etter vannavstengning kan vannet være misfarget

Om vannet har vært stengt av (også kalt vannavslag) kan vannet være misfarget etterpå. Det blir vanligvis klart igjen hvis du lar det renne en stund. Tapp kaldt vann fra første kran etter hovedstoppekranen, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet. Vent med å bruke varmt vann til det er klart igjen, slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i varmtvannsberederen.

Dersom vannet fremdeles er misfarget etter å ha blitt tappet i flere timer, kontakt oss på vakttelefonen 951 54 466.

Om vannet skal stenges eller vi trenger å gi deg beskjed om vannkvalitet får du en melding fra oss.

Her kan du se hvordan vi varsler innbyggerne