Ønsker du å koble offentlig vann og avløp? 

Kontakt Løten kommune for å avklare om det er mulighet for tilknytning til offentlig VA. 

  • Kontakt gjerne flere rørleggere/entreprenører og be om tilbud på løsning.
  • Ansvarlig rørlegger/entreprenør skal sende inn søknad om sanitærabonnement til Løten Kommune.
  • Ansvarlig rørlegger/entreprenør skal sørge for at nytt VA anlegg utføres ihht. krav.

Søknadsskjema sanitærabonnement  (PDF, 941KB)  

Tilskudd

Det er også mulighet for kommunalt tilskudd til private stikkledninger. Private stikkledninger er den ledningen som går fra den kommunale vannledningen inn til din bolig. 


Send en søknad i et dokument hvor du fyller ut informasjon som beskrevet i reglene for tilskudd. Søknaden sendes til Løten kommune.

Tilknytningsgebyr

For å koble seg til offentlig vann og avløp må en betale tilknytningsgebyr. 
Her kan du se gebyrene: