Sjekkliste

Har du aquastop? 
-Hvis ja, kontroller om denne har stengt vannet ditt.

Sjekk med naboer om de har vann.

Sjekk om du er varslet om arbeid på ledningsnettet via SMS.
-Du kan selv sjekke om din telefon er oppført på riktig adresse. Dette er spesielt viktig for de som har telefon registrert på bedrift.
Ønsker du ikke at telefonnummeret skal være offentlig, kan du merke av for skjul navn. Du kan også registrere nummeret ditt, om det ikke ligger inne fra før.

Se mer om sms-varsling her

Melding av feil

  • Dersom feilen kun gjelder din husstand kontakter du din lokale rørlegger.
  • Hvis feilen gjelder flere i samme område, kontakt kommunen på vakttelefon:
    951 54 466


Ditt ansvar som huseier

Som huseier har du selv ansvar for stikkledning fra huset og frem til kommunal hovedledning, også utover tomtegrensen. Som huseier er du også ansvarlig for tilkoblingen til den kommunale hovedledningen.

  • Dersom det oppstår akutt lekkasje i denne tilkoblingen er du som huseier økonomisk ansvarlig for utbedring av feilen.
  • Alle arbeider på private vann- og avløpsanlegg, samt sanitærinstallasjoner skal utføres av godkjent foretak. 
  • Du som abonnent er ansvarlig for at vann- og avløpsanlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand og at gjeldende bestemmelser for bruk av anlegget blir fulgt. Dette er regulert i standard abonnementvilkår for vann og avløp.

Også arbeid på den private ledningen skal meldes til Løten kommune av godkjent foretak før arbeidet påbegynnes. Ta kontakt med rørlegger eller entreprenør som sender inn endring av sanitærabonnement.

Skjema sanitærabonnement (PDF, 1MB)

Skjemaet kan brukes både ved endring eller nytt sanitærabonnement.

Ved all graving på eiendommen er det viktig å kartlegge hvor stikkledning og utvendig stoppekran befinner seg. Påse også at stoppekranen fungerer før du starter gravingen. Dersom vakt på vann og avløp må tilkalles i forbindelse med slike arbeider vil dette bli fakturert huseier etter gjeldende satser.