Er drikkevannet trygt og rent?

Vi anbefaler at du jevnlig tar en kvalitetskontroll av brønnvannet/borevannet ditt. Om du ønsker å sjekke vannkvaliteten, ta kontakt med Servicekontoret for å få nødvendig beholder/ utstyr. 

  • Oppbevar vannet kjølig etter at du har tatt ut prøve, og ta kontakt med et godkjent laboratorie for videre bistand.

Synlab kan analysere vannprøven:

Adresse: Bekkeliveien 2, 2315 Hamar
Tlf. 40 00 70 01

Les mer om fremgangsmåte/ fakta her:
 

Vanntest.no

Ved forurenset brønnvann:

Ta kontakt med Miljørettet helsevern

 62 56 30 00
 postmottak@hamar.kommune.no

Er du avhengig av å hente vann?

Løten kommune har eget tappepunkt som kan benyttes. Dette ligger på Kvennhuslykkja høydebasseng. Du må selv sørge for transport av vann.

Kartlink til Kvennhuslykkja

Deler du brønn med naboen? 

Brønner som gir drikkevann til mer enn en boenhet (helårsbolig/fritidsbolig), skal registeres hos Mattilsynet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet på kartet, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares. Det skal kun registreres ett skjema per brønn/borebrønn.

Registrer vannkilden her

Kravet om registrering er hjemlet i drikkevannsforskriftens § 17, som du kan lese her.