Målet for ordningen er å styrke tilbudet til barn og unge med alvorlig psykiske helseutfordring samt «strev» på flere områder i livet (eks. familie, nettverk, skole, fritid). Hovedfokuset vil være på barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging.

Følgende er ansatt i det tverrfaglige teamet:

  • Karen Hafslund, prosjektleder/psykologspesialist
  • Emilie Kleppen, psykologisk Rådgiver/ master i klinisk- og helsepsykologi
  • Mona Larsen, helsesykepleier (50%) 
  • Miljøterapeut i 100% stilling (oppstart januar/februar).


Teamet skal tilby tverrfaglig, individuelt tilpasset oppfølging og behandling basert på den unge og familiens behov. Tiltaket skal være arenafleksibelt og i størst mulig grad foregår ute på barn og unges livsarenaer. Barnet/ungdommen skal i stor grad medvirke i egen oppfølging gjennom innflytelse på: valg av målsettinger, hvordan samarbeide skal foregå, hvor ofte og med hvem teamet skal samarbeide med, osv. Det tverrfaglige teamet skal gjennom hele oppfølgingen ha tett samarbeid med skolene og andre hjelpetiltak i kommunen, samt initiere (der det er nødvendig) individuell plan og koordinator.

Hvordan kommer du i kontakt med UNG-team?

Ta kontakt med barnets/ungdommens ansvarlige helsesykepleier. Helsesykepleier vil drøfte behov for UNG-team i et tverrfaglig drøftingsmøte i Helse- og familietjenesten som avholdes hver tirsdag. I drøftingsmøtet vurderes ulike tilpassede tiltak, hvor UNG-team er et av dem.