For å kunne søke om og motta produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, må du være et foretak og ha et organisasjonsnummer. I landbruksregisteret er et foretak en juridisk enhet som utfører næringsvirksomhet innen jordbruk eller skogbruk. En slik juridisk enhet kan være et enkeltpersonforetak (ENK), ansvarlig selskap (ANS/DA) eller aksjeselskap (AS). 

Foretak som eies av en fysisk person som har ubegrenset personlig ansvar (driver for egen regning og risiko). Innehaver kan ikke være ansatt, men kan ha ansatte. 

  • må registreres i Enhetsregisteret for å få et organisasjonsnummer
  • må registreres i Foretaksregisteret hvis du driver med kjøp og salg av varer eller har mer enn fem ansatte

Det finnes to forskjellige former for ansvarlig selskap:

  • Ansvarlig selskap (ANS) hvor deltakerne har ubegrenset, personlig ansvar for selskapets forpliktelser.
  • Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) hvor deltakerne har delt ansvar for selskapets forpliktelser.
     
  • Må registreres både i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

  • Må registreres både i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

Organisasjonsnummer består av 9 siffer. Nummeret identifiserer juridiske personer mm. og er nøkkelen til opplysningene som er lagret om dem i Brønnøysundregistrene. Alle som er registrert i Enhetsregisteret skal sørge for at organisasjonsnummeret er med på forretningsdokumenter.

Du må ha et organisasjonsnummer for følgende:

  1. få deg et produsentnummer
  2. kunne søke produksjonstilskudd i jordbruket

Foretak som driver næringsaktivitet og/eller har ansatte, skal ha minst én underenhet. Underenheten har et eget organisasjonsnummer som er knyttet til selve hovedenheten (selskapet), og underenheten identifiserer selve aktiviteten i selskapet. Dette er svært viktig for at vi skal kunne registrere foretaket i Landbruksregisteret og tildele et produsentnummer. Når du sender inn samordnet registermelding for opprettelse av organisasjonsnummer, vil Enhetsregisteret automatisk opprette en underenhet (dette kan ta noe tid pga. lang behandlingstid). Det er viktig å være ute i god tid!

Næringskoden skal vise foretakets hovedaktivitet, og den skal primært dekke statistisk behov for Statistisk sentralbyrå (SSB). Enhetsregisteret registrerer næringskode ved nyregistrering av et foretak, og endrer næringskoden hvis et foretak melder ny aktivitet eller bransje.

 

Elektronisk skjema leveres her