Du kan spare mye strøm med å være bevist på at du ikke varmer opp rom unødvendig, ikke lufter med vinduer på gløtt og har gode rutiner for å spare på varmtvannet.

Enkelt i hverdagen

 • Fyll vaskemaskin og oppvaskmaskin helt opp før bruk
 • Slå av lys i rom som ikke er i bruk, utnytt dagslyset mest mulig.
 • Slå av utelys på dagtid. 
 • Slå elektrisk utstyr helt av når det ikke er i bruk, unngå standby-modus og ikke la ladere stå igjen i kontakten etter lading. 
 • Benytt lokk ved koking og ikke bruk for store stekepanner.  Eventuelt bruk vannkoker for å bare koke vann.

Endringer som krever litt mer

Panelovner har oppgitt effekt i Watt, og du kan da enkelt gange dette opp med tid i bruk og bli mer bevisst på hva som bidrar til antall kWh (effekt x tid). En panelovn med oppgitt effekt på 2000 W (2 kW) som står på for fullt i en time medfører et strømforbruk på 2 kWh. (Det samme gjelder for varmtvannsbereder, belysning, elektriske apparater med flere.)

19-22 grader skal holde som innetemperatur i oppholdsrom, har du det varmere enn dette inne, kan du spare strøm ved å holde temperaturen innenfor dette området. 

Som en tommelfingerregel kan du forvente å redusere strømforbruket til romoppvarming med omtrent 5 prosent for hver grad innetemperaturen senkes. 

Eksempel: En gjennomsnittlig enebolig har et strømforbruk på 25 000 kWh per år. Romoppvarming vil da utgjøre rundt 14 000 kWh per år. Dersom du i gjennomsnitt reduserer innetemperatur med to grader i fyringssesongen så vil dette tiltaket alene utgjøre en besparelse på rundt 1400 kWh per år. Med en tenkt total strømpris på 2 kroner per kWh, sparer du altså 2 800 kroner.

Bruk av varmt tappevann er normalt den nest største posten i energibudsjettet. Jo flere som bor sammen, desto større vil varmtvannsforbruket være. 

Du kan spare mye bare ved å være bevist på at varmtvann ikke renner unødvendig. Dusjing og spesielt fylling av badekar krever mye varmtvann, og det er her du kan spare mest. 

Tips til sparing:

 • Vurder hvor ofte det dusjes
 • Reduser tiden i dusjen 
 • Reduser vanntemperatur ved dusjing
 • Dropp karbad 
 • Sparedusj og sparedyser på varmtvannskraner er smarte tiltak som reduserer strømbruket

Med varierende strømpriser og nye modeller for nettleie har det blitt aktuelt å være bevisst på når man bruker strøm og hva som bruker strøm samtidig. Man kan enkelt senke effekttoppene ved at man har en plan for hvilke apparater/maskiner som skal brukes når, og vurdere om det er behov for at de brukes samtidig eller om det kan brukes i en rekkefølge hver for seg. 

Det kan også hende man skal vurdere smart/automatisk strømstyring på enkelte strømtyver. Et smart strømstyringssystem skal kunne redusere strømbruk, redusere effekttopper og styre strømbruken etter varierende strømpriser uten at det går ut over inneklima og komfort. 

Gå over til LED-belysning i huset, dersom dette ikke allerede er gjort. LED lys bruker omtrent ¼ av strømmen sammenlignet med halogen, og har levetid på omtrent 10 år. 

Vær bevisst på å velge mest energieffektivt utstyr og maskiner ved innkjøp av nytt: Se etter beste energimerking. En vaskemaskin med dårlig energimerking vil være billigere ved innkjøp, men vil antagelig koste deg mer enn en maskin med bedre energimerking over tid. 

Vindtetting og etterisolering av ytterkonstruksjoner er svært avgjørende for energibruk til oppvarming. Her skilles det mellom enkle tiltak og mer omfattende tiltak.

Enkle tiltak er nye tettelister på vinduer/dører og forenklet tetting av trekk mellom vinduer/dører og vegg. Dette kan være et tiltak som gir veldig god effekt sett opp mot kostnad, og som vil påvirke inneklimaet i boligen din positivt.

Større tiltak, som etterisolering bør planlegges i sammenheng med behov for utskifting av utvendige kledninger. Ved behov for utskifting av vinduer eller ytterdør, bør du velge produkter med best mulig U-verdi. U-verdien sier noe om hvor godt produktet isolerer. 
Lavere U-verdi = bedre isoleringsevne. 

Ulike typer varmepumper er klimavennlige alternativ til direkte elektrisk oppvarming. Dersom du ikke har på plass vannbåren varme, vil en luft-luft varmepumpe være en godt alternativ.

Som en tommelfingerregel kan du regne med at strømforbruk til romoppvarming omtrent halveres med bruk av luft-luft varmepumpe kontra panelovner. En luft-luft varmepumpe passer best i boliger med relativt åpne planløsninger, slik at varmen fordeler seg godt i oppvarmet areal.

Dersom du har på plass en lukket rentbrennende vedovn, er vedfyring et godt alternativ, spesielt på de kaldeste dagene. Kjøp gjerne ved i større volum fra ved-produsenter, slik at energiprisen ved fyring ikke blir for høy.

Ønskes det utfyllende informasjon om optimal vedfyring kan denne informasjonen leses på SINTEF sine sider.

Det er i dag svært mange strømavtaler å velge mellom. 

 • Sjekk din strømavtale opp mot avtaler og priser fra andre leverandører.
 • Vurder hvilken type avtale som passer best til din økonomi.
 • Slik prisnivået er i dag, er spotpris den anbefalte avtaleformen. 

Et nyttig verktøy ved valg av ny strømavtale, er Forbrukerrådets side www.strompris.no. Her kan du sammenligne avtaler, sjekke gjeldende spotpris og få hjelp og råd.

Tjenesten www.bytt.no tilbyr også en sammenligning av strømavtaler og tilbyr en enkel analyse av avtalen du har i dag.

Bytt.no henter også data fra Forbrukerrådet for å sikre oversiktlige betingelser på strømavtalene som vises.

Kilder og mer ufyllende informasjon:

Det trenger ikke være samme innetemperatur i alle rom, og spesielt ikke i rom som brukes lite og sporadisk. Det er mye å spare på å dele boligen opp i varme og kalde soner og bruke varmekilder med termostat.  

Kalde/kjøligere soner kan for eksempel være soverom, gang/trapperom, boder og andre rom som ikke er oppholdsrom. Ved inndeling av varme/kjøligere soner, bør du holde dører lukket mellom sonene slik at det er mulig å ha ulik innetemperatur.

Skal du varme opp igjen de kjølige sonene, gjøres dette ved å åpne dørene og sikre god sirkulasjon av den varme luften fra oppholdsrommene i tillegg til eksempelvis panelovn.