Alle som skal levere landbruksprodukter må ha et produsentnummer registrert i produsentregisteret. Produsentnummeret representerer en kobling mellom landbrukseiendom og foretak, og nummeret er knyttet til gårdsnummer, bruksnummer og organisasjonsnummer (fødselsnummer for hobbyforetak). Det er landbrukskontoret i den kommunen hvor du har ditt driftssenter som oppretter produsentnummeret.

Endringer fra oktober 2023

Fra oktober 2023 vil Landbrukets Dataflyt SA overta ansvaret for produsentnummer fra Landbruksdirektoratet. Nye produsentnummer vil ikke lenger inneholde denne logikken som angir kommune og gardsid. Alle dagens produsenter vil beholde sitt eksisterende produsentnummer, men nye produsenter vil få tildelt et produsentnummer som ikke inneholder noen form for logikk.

Produsentnummeret dannes når et foretak knyttes til en landbrukseiendom i Landbruksregisteret, dvs. at foretaket får et driftssenter. Som i dag skal produsenten ta kontakt med landbrukskontoret for å få gjort dette. Når foretaket har fått driftssenter, blir produsentnummeret automatisk opprettet og tildelt. Produsenten finner produsentnummeret sitt her: Ditt produsentnummer (prodreg.no)

Produsentregisteret er landbrukets register over alle primærprodusenter og landbrukseiendommer i Norge. Produsentregisteret er samordnet med Landbruksregisteret.

Landbruksregisteret er Landbruksdirektoratets register over landbrukseiendommer, personer, foretak og eventuell sammenheng mellom disse. I dette registeret skjer følgende:
  • sammenkobling av grunneiendommer til landbrukseiendom
  • bestemmelse av driftssenter og koordinatfesting av dette
  • knytning av foretak til landbrukseiendom (driftssenter) og generering av produsentnummer
  • arealtall