Østvang skole er kommunens største barneskole, og består av en fulldelt, to-parallell barneskole med skolefritidsordning. Skolen ligger i ytterkanten av Løten sentrum, og vi har kort vei til turstier, skiløyper og et flott uteområde .

Skolen stod ferdig rehabilitert i 2007, og fremstår som moderne læringsarena. Vi har lokaliteter tilpasset dagens krav til fleksible løsninger og bruk av IKT i skolehverdagen.

Kontakt mellom skole og hjem

Vi bruker Visma for dialog direkte om elev, oppgaver, planer og mer. Logg deg inn her: Logg inn