Østvang skole er kommunens største barneskole. Den er organisert i storklasser med deling i blant annet basisfag og praktiske fag.  Skolen ligger ved Løten sentrum, og vi har kort vei til turstier, skiløyper og et flott uteområde som vi bruker aktivt. 

Skolen stod ferdig rehabilitert i 2007, og fremstår som moderne læringsarena. Vi har lokaliteter tilpasset dagens krav til fleksible løsninger og bruk av IKT i skolehverdagen.

Kontakt mellom skole og hjem

Vi bruker Visma for dialog direkte om elev, oppgaver, planer og mer.
Logg inn Visma dialog

SFO

Se informasjon om SFO (skolefritidsordning)