Østvangvegen 23, 2340 Løten Østvang skole
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten/ post@loten.kommune.no


Telefon:

Skolen: 62 56 42 59
SFO: 62 56 42 60/ Mobil: 468 59 896


Melding

Foreldre og foresatte kan også be trinnets lærere om å bli oppringt via melding.
Du kan forvente svar mellom kl. 8.15 - 15.30 alle dager, unntatt mandag og fredag. Skolen ber om at foreldre/foresatte forholder seg til trinnets telefoner.


Om skolen

Østvang skole er kommunens største barneskole, og består av en fulldelt, to-parallell barneskole med skolefritidsordning. Skolen ligger i sentrum.

Skolen stod ferdig rehabilitert i 2007, og fremstår som moderne læringsarena. Vi har lokaliteter tilpasset dagens krav til fleksible løsninger og bruk av IKT i skolehverdagen.
 

Vår visjon: Sammen Om Læring - SOL.
Med det mener vi at skolens ansatte sammen med elevene, foreldrene og andre samarbeidende instanser skal skape best mulige læringsforhold.

 

Send SMS til kontaktlærer med mobilskole

Send SMS til 03686, og start meldingen med OSTVANG KLASSE, f.eks. OSTVANG 2006.

Foresatte har nå muligheten til å rapportere direkte om fravær av sitt barn til læreren. Dette foregår på følgende måte:

For å melde fra om sykt barn, sender foresatte en SMS med teksten OSTVANG KLASSE TEKST til 03686. F.eks. Hvis du har en elev i 2006 – klasse, sender du SMS for eksempel slik: “OSTVANG 2006 Per er syk i dag. Hilsen Lise.” til 03686.