Østvangvegen 23, 2340 Løten
Link til kartØstvang skole

Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten 
post@loten.kommune.no


Telefon:

Skolen: 62 56 42 59
SFO:  468 59 896
Se også informasjon om SFO

Oversikt over ansatte

Telefon til trinnene

Trinn 1:  468 12 076  Ansatte ved trinnene (illustrasjonsbilde; Jonas J. Tomter)
Trinn 2:  907 26 684
Trinn 3:  907 20 618
Trinn 4:  902 92 271
Trinn 5:  902 97 317
Trinn 6:  904 02 957
Trinn 7:  947 84 205


Norsk 2: 947 93 644

Team 4: 482 13 715

SFO: 468 59 896


Om skolen

Østvang skole er kommunens største barneskole, og består av en fulldelt, to-parallell barneskole med skolefritidsordning. Skolen ligger i sentrum.

Skolen stod ferdig rehabilitert i 2007, og fremstår som moderne læringsarena. Vi har lokaliteter tilpasset dagens krav til fleksible løsninger og bruk av IKT i skolehverdagen.
 

Vår visjon: Sammen Om Læring - SOL.
Med det mener vi at skolens ansatte sammen med elevene, foreldrene og andre samarbeidende instanser skal skape best mulige læringsforhold.


Ansatte ved Østvang 


Administrasjon

Navn

Telefon

e-post

Fungerende Rektor:
Kjell Arne Østvold

62 56 42 63
990 19 787

kjell.arne.ostvold@edu.loten.kommune.no

Fungerende ass. rektor:
Nils-Arne Rønning

62 56 42 62
951 10 776

nils.arne.ronning@edu.loten.kommune.no

Fungerende SFO-leder:
Bjørn Atle Nilssen

912 44 117bjorn.atle.nilssen@edu.loten.kommune.no

Sekretær
Ruth Hoel

62 56 42 59
468 59 695

ruth.hoel@edu.loten.kommune.no

Spes.ped. veileder:
Kari Bratlie

934 01 786

kari.bratlie@edu.loten.kommune.no

IKT-veileder:
Rune Josten Skreden

950 71 571

rune.josten.skreden@edu.loten.kommune.no

 


Lærere og assistenter skoleåret 2019/ 2020

Telefon

Navn

e-post

1. Trinn: 468 12 076

Andrea Broekman

andrea.broekman@edu.loten.kommune.no

 

Andrea B. Magnussen

andrea.magnussen@edu.loten.kommune.no

 

Ingunn Våga (fra 21.okt)

ingunn.vaga@edu.loten.kommune.no

 Anne Lise Ertsås (vikar)

anne.lise.ertsas@edu.loten.kommune.no

2. Trinn: 907 26 684

Tone Karlsen

tone.karlsen@edu.loten.kommune.no

 

Rigmor N Nilssen

rigmor.nesvold.nilssen@edu.loten.kommune.no

 

Maren Kristiansen

maren.kristiansen@edu.loten.kommune.no

 

Jan Inge Ytrøy

jan.inge.ytroy@edu.loten.kommune.no

 

Bjørn Atle Nilssen

bjorn.atle.nilssen@edu.loten.kommune.no

3.TRINN: 907 20 618

Anne Moen Myhre

anne.moen.myhre@edu.loten.kommune.no

 

Anne Bryhni

anne.bryhni@edu.loten.kommune.no

 

Maren Kristiansen

maren.kristiansen@edu.loten.kommune.no

 

Bente Fugleberg

bente.fugleberg@edu.loten.kommune.no

4. TRINN: 902 92 271

Kristin Onsager

kristin.onsager@edu.loten.kommune.no

 

Eirin Riesto

eirin.riesto@edu.loten.kommune.no

 

Sandra Segovia

sandra.segovia@edu.loten.kommune.no

 

Lill Marita F. Tangen

lill.marita.fall.tangen@edu.loten.kommune.no

 

Jan Henrik Lien

jan.henrik.lien@edu.loten.kommune.no

5.TRINN: 902 97 317

Anbjørg Botten

anbjorg.botten@edu.loten.kommune.no

 

Ida Johansen

ida.johansen@edu.loten.kommune.no

 

Rune Josten Skreden

rune.josten.skreden@edu.loten.kommune.no

 

Atle Bekkelund

atle.bekkelund@edu.loten.kommune.no

 

Randi Bakken

randi.bakken@edu.loten.kommune.no

6.TRINN: 904 02 957

Henning Solberg

henning.solberg@edu.loten.kommune.no


 

Torill Beate Nilsen

torill.beate.nilsen@edu.loten.kommune.no

 

Rune Josten Skreden

rune.josten.skreden@edu.loten.kommune.no

 

Ingrid Løberg

ingrid.loberg@edu.loten.kommune.no

 

Mona Trolsberg

mona.trolsberg@edu.loten.kommune.no

7.TRINN: 947 84 205

Carl Andreas Myrland

carl.andreas.myrland@edu.loten.kommune.no

 

Inger Lise Skårholen

Inger.L.T.Skarholen@edu.loten.kommune.no

 

Marie Gunvaldsen

marie.gunvaldsen@edu.loten.kommune.no

 

Solveig Nyland

solveig.nyland@edu.loten.kommune.no

 

Marianne Svarverud-Ringnes

marianne.svarverud-ringnes@edu.loten.kommune.no

 

Andres Lopez Aliciasson

andres.lopez.aliciasson@edu.loten.kommune.no

Forsterket avd:

482 13 715

Eli Krogstie

eli.krogstie@edu.loten.kommune.no

 

Tanja Jakolevic Adamovic

tanja.jakolevic.adamovic@edu.loten.kommune.no

 

Anne Lise Haugen Johansen

anne.lise.haugen.johansen@edu.loten.kommune.no

 

Aleksandra E. Jaskolska

Aleksandra.E.Jaskolska@edu.loten.kommune.no

 

Silje Lønrusten Østborg

silje.lonrusten.ostborg@edu.loten.kommune.no

 

Lene Grefsheim

lene.grefsheim@edu.loten.kommune.no

 

Thea Fallet

thea.fallet@edu.loten.kommune.no

 

Mette Strand

mette.strand@edu.loten.kommune.no

 

Else vestli Evenrud

else.vestli.evenrud@edu.loten.kommune.no

Spesped-veileder

934 01 786

Kari Bratlie

kari.bratlie@edu.loten.kommune.no

 

Anbjørg Botten

anbjorg.botten@edu.loten.kommune.no

Norsk 2

947 93 644

Nina Aasen

nina.aasen@edu.loten.kommune.no

 

Jambo G. Milambo

Jambo.M.G.Milambo@edu.loten.kommune.no

 

Abdullah Al Sha Ban

Abdullah.Al.Sha.Ban@edu.loten.kommune.no

 

Fatima Al Shaban

Fatima.Al.Shaban@edu.loten.kommune.no


Vaktmester og renhold

Ole-Anders Stensåsen

970 13 179
62 56 42 65

Ole-Anders.Stensasen@loten.kommune.no

 

 

 

Shi Lo Shwe

942 64 414

Shi.Lo.Shwe@loten.kommune.no

Hawa Sammah

 

Hawa.Sammah@loten.kommune.no