Østvangvegen 23, 2340 Løten
Link til kartØstvang skole

Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten 
post@loten.kommune.no


Telefon:

Skolen: 62 56 42 59
SFO: 62 56 42 60/ Mobil: 468 59 896
Se også informasjon om SFO

  • Rektor: Målfrid Hagen tlf. 62 56 42 63/ 418 45 521 
  • Assisterende rektor: Nils Arne Rønning tlf. 62 56 42 62/ 951 10 776
  • SFO-leder: Bjørn Atle Nilssen  tlf. 62 56 42 57
  • Vaktmester: Ole Anders Stensåsen tlf. 970 13 179

Oversikt over ansatte

Telefon til trinnene

Trinn 1:  468 12 076 / 62 56 42 53 Ansatte ved trinnene (illustrasjonsbilde; Jonas J. Tomter)
Trinn 2:  907 26 684 / 62 56 42 52
Trinn 3:  907 20 618 / 62 56 42 51
Trinn 4:  902 92 271 / 62 56 42 50
Trinn 5:  902 97 317 / 62 56 42 54
Trinn 6:  904 02 957 / 62 56 42 55
Trinn 7:  947 84 205 / 62 56 42 56


Norsk 2: 947 93 644

Team 4: 482 13 715

SFO: 468 59 896 / 62 56 42 57


Om skolen

Østvang skole er kommunens største barneskole, og består av en fulldelt, to-parallell barneskole med skolefritidsordning. Skolen ligger i sentrum.

Skolen stod ferdig rehabilitert i 2007, og fremstår som moderne læringsarena. Vi har lokaliteter tilpasset dagens krav til fleksible løsninger og bruk av IKT i skolehverdagen.
 

Vår visjon: Sammen Om Læring - SOL.
Med det mener vi at skolens ansatte sammen med elevene, foreldrene og andre samarbeidende instanser skal skape best mulige læringsforhold.


Ansatte ved Østvang 


Administrasjon

Navn

Telefon

e-post

Rektor:
Målfrid Hagen

62 56 42 63
418 45 521

malfrid.haugbotn.hagen@edu.loten.kommune.no

Fungerende ass. rektor:
Nils-Arne Rønning

62 56 42 62
951 10 776

nils.arne.ronning@edu.loten.kommune.no

Fungerende SFO-leder:
Bjørn Atle Nilssen

62 56 42 57bjorn.atle.nilssen@edu.loten.kommune.no

Sekretær
Ruth Hoel

62 56 42 59
468 59 695

ruth.hoel@edu.loten.kommune.no

Spes.ped. veileder:
Kari Bratlie

62 56 42 58
934 01 786

kari.bratlie@edu.loten.kommune.no

IKT-veileder:
Rune Josten Skreden

62 56 42 54

rune.josten.skreden@edu.loten.kommune.no

 


Lærere og assistenter skoleåret 2019/ 2020

Telefon

Navn

e-post

1. Trinn:

Andrea Broekman

andrea.broekman@edu.loten.kommune.no

62 56 42 53

Andrea B. Magnussen

andrea.magnussen@edu.loten.kommune.no

468 12 076

Ingunn Våga (fra 21.okt)

ingunn.vaga@edu.loten.kommune.no

 Anne Lise Ertsås (vikar)

anne.lise.ertsas@edu.loten.kommune.no

2. Trinn:

Tone Karlsen

tone.karlsen@edu.loten.kommune.no

62 56 42 52

Rigmor N Nilssen

rigmor.nesvold.nilssen@edu.loten.kommune.no

907 26 684

Maren Kristiansen

maren.kristiansen@edu.loten.kommune.no

 

Jan Inge Ytrøy

jan.inge.ytroy@edu.loten.kommune.no

 

Bjørn Atle Nilssen

bjorn.atle.nilssen@edu.loten.kommune.no

3.TRINN:

Anne Moen Myhre

anne.moen.myhre@edu.loten.kommune.no

62 56 42 51

Anne Bryhni

anne.bryhni@edu.loten.kommune.no

907 20 618

Maren Kristiansen

maren.kristiansen@edu.loten.kommune.no

 

Bente Fugleberg

bente.fugleberg@edu.loten.kommune.no

4. TRINN:

Kristin Onsager

kristin.onsager@edu.loten.kommune.no

62 56 42 50

Eirin Riesto

eirin.riesto@edu.loten.kommune.no

902 92 271

Sandra Segovia

sandra.segovia@edu.loten.kommune.no

 

Lill Marita F. Tangen

lill.marita.fall.tangen@edu.loten.kommune.no

 

Jan Henrik Lien

jan.henrik.lien@edu.loten.kommune.no

5.TRINN:

Anbjørg Botten

anbjorg.botten@edu.loten.kommune.no

625 64 254

Ida Johansen

ida.johansen@edu.loten.kommune.no

902 97 317

Rune Josten Skreden

rune.josten.skreden@edu.loten.kommune.no

 

Atle Bekkelund

atle.bekkelund@edu.loten.kommune.no

 

Randi Bakken

randi.bakken@edu.loten.kommune.no

6.TRINN:

Henning Solberg

henning.solberg@edu.loten.kommune.no

62 56 42 55
 

Torill Beate Nilsen

torill.beate.nilsen@edu.loten.kommune.no

904 02 957

Rune Josten Skreden

rune.josten.skreden@edu.loten.kommune.no

 

Ingrid Løberg

ingrid.loberg@edu.loten.kommune.no

 

Mona Trolsberg

mona.trolsberg@edu.loten.kommune.no

7.TRINN

Carl Andreas Myrland

carl.andreas.myrland@edu.loten.kommune.no

62 56 42 56

Inger Lise Skårholen

Inger.L.T.Skarholen@edu.loten.kommune.no

947 84 205

Marie Gunvaldsen

marie.gunvaldsen@edu.loten.kommune.no

 

Solveig Nyland

solveig.nyland@edu.loten.kommune.no

 

Marianne Svarverud-Ringnes

marianne.svarverud-ringnes@edu.loten.kommune.no

 

Andres Lopez Aliciasson

andres.lopez.aliciasson@edu.loten.kommune.no

Forsterket avd:

Eli Krogstie

eli.krogstie@edu.loten.kommune.no

482 13 715

Tanja Jakolevic Adamovic

tanja.jakolevic.adamovic@edu.loten.kommune.no

 

Anne Lise Haugen Johansen

anne.lise.haugen.johansen@edu.loten.kommune.no

 

Aleksandra E. Jaskolska

Aleksandra.E.Jaskolska@edu.loten.kommune.no

 

Silje Lønrusten Østborg

silje.lonrusten.ostborg@edu.loten.kommune.no

 

Lene Grefsheim

lene.grefsheim@edu.loten.kommune.no

 

Thea Fallet

thea.fallet@edu.loten.kommune.no

 

Mette Strand

mette.strand@edu.loten.kommune.no

 

Else vestli Evenrud

else.vestli.evenrud@edu.loten.kommune.no

Spesped-veileder

62 56 42 58
934 01 786

Kari Bratlie

kari.bratlie@edu.loten.kommune.no

 

Anbjørg Botten

anbjorg.botten@edu.loten.kommune.no

Norsk 2

947 93 644

Nina Aasen

nina.aasen@edu.loten.kommune.no

 

Jambo G. Milambo

Jambo.M.G.Milambo@edu.loten.kommune.no

 

Abdullah Al Sha Ban

Abdullah.Al.Sha.Ban@edu.loten.kommune.no

 

Fatima Al Shaban

Fatima.Al.Shaban@edu.loten.kommune.no


Vaktmester og renhold

Ole-Anders Stensåsen

970 13 179
62 56 42 65

Ole-Anders.Stensasen@loten.kommune.no

 

 

 

Shi Lo Shwe

942 64 414

Shi.Lo.Shwe@loten.kommune.no

Hawa Sammah

 

Hawa.Sammah@loten.kommune.no