Østvangvegen 23, 2340 Løten Østvang skole
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten/ post@loten.kommune.no


Telefon:

Skolen: 62 56 42 59
SFO: 62 56 42 60/ Mobil: 468 59 896


Melding

Foreldre og foresatte kan også be trinnets lærere om å bli oppringt via melding.
Det kan forventes svar mellom kl. 8.15 - 15.30 alle dager, unntatt mandag og fredag. Skolen ber om at foreldre/foresatte forholder seg til trinnets telefoner.


Om skolen

Østvang skole er kommunens største barneskole, og består av en fulldelt, to-parallell barneskole med skolefritidsordning. Skolen ligger i sentrum.
Skolen stod ferdig rehabilitert i 2007, og fremstår etter det som en moderne læringsarena med lokaliteter tilpasset dagens krav til fleksible løsninger og bruk av IKT i skolehverdagen.

Vår visjon: Sammen Om Læring - SOL.
Med det mener vi at skolens ansatte sammen med elevene, foreldrene og andre samarbeids-instanser skal skape best mulige læringsforhold.

 

Send SMS til kontaktlærer med mobilskole

Send SMS til 03686, og start meldingen med OSTVANG KLASSE, f.eks. OSTVANG 2006.

Foresatte har nå muligheten til å rapportere direkte om fravær av sitt barn til læreren. Dette foregår på følgende måte:

For å melde fra om sykt barn, sender foresatte en SMS med teksten OSTVANG KLASSE TEKST til 03686. F.eks. Hvis du har en elev i 2006 – klasse, sender du SMS for eksempel slik: “OSTVANG 2006 Per er syk i dag. Hilsen Lise.” til 03686.