Adresse:
Østvangvegen 23, 2340 Løten, Link til kartØstvang skole
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten 
post@loten.kommune.no


Telefon:

Skolen: 62 56 42 59
SFO:  468 59 896
Se også informasjon om SFO

Rektor:

Arild Pytte Solum , tlf. 62 56 42 63/ 952 09 899
e-post: arild.pytte.solum@edu.loten.kommune.no

Assisterende rektor: 
Nina Aasen, tlf. 62 56 42 62/ 952 56 369
e-post: nina.aasen@edu.loten.kommune.no

Fungerende SFO-leder:  
Bjørn Atle Nilssen, tlf. 912 44 117
e-post: bjorn.atle.nilssen@edu.loten.kommune.no

Sekretær:
Jorunn Larsson Flisen, tlf. 62 56 42 59/ 468 59 695

e-post: jorunn.larsson.flisen@edu.loten.kommune.no

Vaktmester:
Ole Anders Stensåsen, tlf. 970 13 179


Ferie og fridager

Se skoleruta med oversikt over ferie og fridager her

Oversikt over ansatte

Telefon til trinnene

Trinn 1:  947 93 644 Ansatte ved trinnene (illustrasjonsbilde; Jonas J. Tomter)
Trinn 2:  947 84 205 
Trinn 3:  468 12 076

Trinn 4:  907 26 684
Trinn 5:  907 20 618
Trinn 6:  902 92 271
Trinn 7:  902 97 317

Norsk 2: 904 02957

Team 4: 482 13 715

SFO: 468 59 896


Om skolen

Østvang skole er kommunens største barneskole, og består av en fulldelt, to-parallell barneskole med skolefritidsordning. Skolen ligger i sentrum.

Skolen stod ferdig rehabilitert i 2007, og fremstår som moderne læringsarena. Vi har lokaliteter tilpasset dagens krav til fleksible løsninger og bruk av IKT i skolehverdagen.


Satsingsområde i Løtenskolene - Kultur for Læring

Det er etablert et forsknings- og utviklingsprosjekt for perioden 2016-2020 der Løten kommune deltar sammen med alle andre kommuner i Hedmark. Det overordnede målet med prosjektet er at det skal utvikles kunnskap om hvordan lærere, skoleledere og skoleeiere sammen kan forbedre elevenes faglige og sosiale læring. 

Før prosjektets oppstart er det gjennomført en grundig kartlegging blant elever, foresatte, lærere og skoleledere. Dataene fra kartleggingen vil bli analysert ved hver skole og danner grunnlaget for hvilke områder skolen skal arbeide med fra høsten 2017. Kartleggingen gjentas i 2018 og 2020, og gir dermed skolene mulighet til å se forbedringer og definere eventuelle nye områder. Det legges opp til at skolene skal få faglig bistand fra ulike kompetansemiljøer. Fylkesmannen skal lede prosjektet i samarbeid med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark. 

 

Vår visjon: Sammen Om Læring - SOL.
Med det mener vi at skolens ansatte sammen med elevene, foreldrene og andre samarbeidende instanser skal skape best mulige læringsforhold.


Ansatte ved Østvang 


Administrasjon

Navn

Telefon

e-post

Rektor:
Arild Pytte Solum

62 56 42 63
952 09 899

arild.pytte.solum@edu.loten.kommune.no

Ass. rektor: 
Nina Aasen

62 56 42 62
952 56 369

nina.aasen@edu.loten.kommune.no 

SFO-leder: Fungerende

Bjørn Atle Nilssen

912 44 117bjorn.atle.nilssen@edu.loten.kommune.no

Sekretær

Jorunn Larsson Flisen

62 56 42 59
468 59 695

jorunn.larsson.flisen@edu.loten.kommune.no

Spes.ped. veileder:
Kari Bratlie

934 01 786

kari.bratlie@edu.loten.kommune.no

IKT-veileder:
Nils-Arne Rønning

951 10 776

nils.arne.ronning@edu.loten.kommune.no

 


Lærere og assistenter skoleåret 2020/ 2021

 

Telefon

Navn

e-post

1. Trinn: 947 93 644

Anne Bryhni

anne.hagensen.bryhni@edu.loten.kommune.no

 

Solveig Opsahl Edvardsen

solveig.opsahl.edvardsen@edu.loten.kommune.no

 

Maren Kristiansen

maren.kristiansen@edu.loten.kommune.no
 

Lena Lersveen

lena.lersveen@edu.loten.kommune.no

 Anders M. Neby Bratlie

 

2. Trinn: 947 84 205

Kristin Onsagerkristin.onsager@edu.loten.kommune.no

 

Marianne Knutsen Murud

marianne.knutsen.murud@edu.loten.kommune.no

 

Hilde Bjøkne

hilde.bjokne@edu.loten.kommune.no

 

Jan Inge Ytrøy

jan.inge.ytroy@edu.loten.kommune.no

 

Marianne Svarverud-Ringnes

marianne.svarverud-ringnes@edu.loten.kommune.no

3.TRINN: 468 12 076

Andrea B. Magnussen

andrea.bergum.magnussen@edu.loten.kommune.no

 

Sandra Segovia

sandra.segovia@edu.loten.kommune.no
 

Kent Oscar Brenden

kent.oscar.brenden@edu.loten.kommune.no 

 

Ingunn Våga

ingunn.vaga@edu.loten.kommune.no

 

  

4. TRINN: 907 26 684

Tone Karlsen

tone.karlsen@edu.loten.kommune.no

 

Ida Johansen

ida.johansen@edu.loten.kommune.no

 

Mari Furuseth

mari.furuseth@edu.loten.kommune.no

 

Mona Trolsberg

mona.trolsberg@edu.loten.kommune.no

 

 

 

5.TRINN: 907 20 618

Henning Solberg

henning.solberg@edu.loten.kommune.no

 

Torill Beate Nilsen

torill.beate.nilsen@edu.loten.kommune.no

 

Hanne Skjelstad Gjestemoen

hanne.skjelstad.gjestemoen@edu.loten.kommune.no

 

Bente Fuglebergbente.fugleberg@edu.loten.kommune.no

 

Lill Marita F. Tangenlill.marita.fall.tangen@edu.loten.kommune.no
 

 

 

6.TRINN: 902 92 271

Carl Andreas Myrland

carl.andreas.myrland@edu.loten.kommune.no


 

Inger Lise SkårholenInger.L.T.Skarholen@edu.loten.kommune.no
 

Marie Gunvaldsen

marie.gunvaldsen@edu.loten.kommune.no
 

Jan Henrik Lien

jan.henrik.lien@edu.loten.kommune.no
 

Thomas Pettersen

thomas.pettersen@edu.loten.kommune.no
 

Andres Lopez Aliciasson

andres.lopez.aliciasson@edu.loten.kommune.no

7.TRINN: 902 97 317

Anbjørg Botten

anbjorg.botten@edu.loten.kommune.no

 

Rune Josten Skreden

rune.josten.skreden@edu.loten.kommune.no

 Andrea Broekman

andrea.broekman@edu.loten.kommune.no

 

Hanne Skjelstad Gjestemoen

hanne.skjelstad.gjestemoen@edu.loten.kommune.no

 

Atle Bekkelund

atle.bekkelund@edu.loten.kommune.no

 

Randi Bakken

randi.bakken@edu.loten.kommune.no

Forsterket avd:

482 13 715

Eli Krogstie

eli.krogstie@edu.loten.kommune.no

 

Tanja Jakolevic Adamovic

tanja.jakolevic.adamovic@edu.loten.kommune.no

 

Anne Lise Ertsås

anne.lise.ertsas@edu.loten.kommune.no

 

Aleksandra E. Jaskolska

Aleksandra.E.Jaskolska@edu.loten.kommune.no

 

Silje Lønrusten Østborg

silje.lonrusten.ostborg@edu.loten.kommune.no

 

Lene Grefsheim

lene.grefsheim@edu.loten.kommune.no

 

Marita Vangli

marita.vangli@edu.loten.kommune.no

 

Joakim Flensborg Korsveien

joakim.flensborg.korsveien@edu.loten.kommune.no

 

Mette Strand

mette.strand@edu.loten.kommune.no

 

Else vestli Evenrud

else.vestli.evenrud@edu.loten.kommune.no

 

Hege Brendlien

hege.brendlien@edu.loten.kommune.no

Spesped-veileder

934 01 786

Kari Bratlie

kari.bratlie@edu.loten.kommune.no

 

Anbjørg Botten

anbjorg.botten@edu.loten.kommune.no

Norsk 2:

904 02 957

Magdalena Tornbergmagdalena.tornberg@edu.loten.kommune.no

 

Abdullah Al Sha Ban

Abdullah.Al.Sha.Ban@edu.loten.kommune.no

 

Fatima Al Shaban

Fatima.Al.Shaban@edu.loten.kommune.no

 

Hatem Ali

hatem.jalalidin.abdulqader.ali@edu.loten.kommune.no


Vaktmester og renhold

Ole-Anders Stensåsen

970 13 179
62 56 42 65

Ole-Anders.Stensasen@loten.kommune.no

 

 

 

Shi Lo Shwe

942 64 414

Shi.Lo.Shwe@loten.kommune.no

Hawa Sammah

 

Hawa.Sammah@loten.kommune.no