Østvangvegen 23, 2340 Løten
Link til kartØstvang skole

Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten 
post@loten.kommune.no


Telefon:

Skolen: 62 56 42 59
SFO:  468 59 896
Se også informasjon om SFO

Innlogging til VISMA Flyt Skole

Oversikt over ansatte

Telefon til trinnene

Trinn 1:  947 84 205 Ansatte ved trinnene (illustrasjonsbilde; Jonas J. Tomter)
Trinn 2:  468 12 076
Trinn 3: 
907 26 684
Trinn 4:  907 20 618
Trinn 5:  902 92 271
Trinn 6:  902 97 317
Trinn 7:  904 02 957

Norsk 2: 947 93 644

Team 4: 482 13 715

SFO: 468 59 896


Om skolen

Østvang skole er kommunens største barneskole, og består av en fulldelt, to-parallell barneskole med skolefritidsordning. Skolen ligger i sentrum.

Skolen stod ferdig rehabilitert i 2007, og fremstår som moderne læringsarena. Vi har lokaliteter tilpasset dagens krav til fleksible løsninger og bruk av IKT i skolehverdagen.


Satsingsområde i Løtenskolene - Kultur for Læring

Det er etablert et forsknings- og utviklingsprosjekt for perioden 2016-2020 der Løten kommune deltar sammen med alle andre kommuner i Hedmark. Det overordnede målet med prosjektet er at det skal utvikles kunnskap om hvordan lærere, skoleledere og skoleeiere sammen kan forbedre elevenes faglige og sosiale læring. 

Før prosjektets oppstart er det gjennomført en grundig kartlegging blant elever, foresatte, lærere og skoleledere. Dataene fra kartleggingen vil bli analysert ved hver skole og danner grunnlaget for hvilke områder skolen skal arbeide med fra høsten 2017. Kartleggingen gjentas i 2018 og 2020, og gir dermed skolene mulighet til å se forbedringer og definere eventuelle nye områder. Det legges opp til at skolene skal få faglig bistand fra ulike kompetansemiljøer. Fylkesmannen skal lede prosjektet i samarbeid med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark. 

 

Vår visjon: Sammen Om Læring - SOL.
Med det mener vi at skolens ansatte sammen med elevene, foreldrene og andre samarbeidende instanser skal skape best mulige læringsforhold.


Ansatte ved Østvang 


Administrasjon

Navn

Telefon

e-post

Rektor:
Ingrid Maria Ulheim

62 56 42 63
417 76 469

Ingrid.Maria.Ulheim@edu.loten.kommune.no

Ass. rektor:
Arild Pytte Solum

62 56 42 62
952 09 899

arild.pytte.solum@edu.loten.kommune.no

SFO-leder:
Nils-Arne Rønning

951 10 776nils.arne.ronning@edu.loten.kommune.no

Sekretær
Ruth Hoel

Jorunn Larsson Flisen

62 56 42 59
468 59 695

ruth.hoel@edu.loten.kommune.no

jorunn.larsson.flisen@edu.loten.kommune.no

Spes.ped. veileder:
Kari Bratlie

934 01 786

kari.bratlie@edu.loten.kommune.no

IKT-veileder:
Rune Josten Skreden

950 71 571

rune.josten.skreden@edu.loten.kommune.no

 


Lærere og assistenter skoleåret 2020/ 2021

 

Telefon

Navn

e-post

1. Trinn: 947 84 205

Kristin Onsager

kristin.onsager@edu.loten.kommune.no

 

Eirin Riesto

eirin.riesto@edu.loten.kommune.no

 

Hilde Bjøkne

hilde.bjokne@edu.loten.kommune.no
 

Jan Inge Ytrøy

jan.inge.ytroy@edu.loten.kommune.no

 Joyce Milambo

joyce.milambo@edu.loten.kommune.no

2. Trinn: 468 12 076

Sandra Segoviasandra.segovia@edu.loten.kommune.no

 

Andrea B. Magnussen

andrea.bergum.magnussen@edu.loten.kommune.no

 

Hilde Bjøkne

hilde.bjokne@edu.loten.kommune.no

 

Beate Hagen

beate.hagen@edu.loten.kommune.no

 

Aleksander Grønstad Stuen

aleksander.gronstad.stuen@edu.loten.kommune.no

3.TRINN: 907 26 684

Tone Karlsen

tone.karlsen@edu.loten.kommune.no

 

Ida Johansenida.johansen@edu.loten.kommune.no
 

Hilde Bjøkne

hilde.bjokne@edu.loten.kommune.no

 

Bjørn Atle Nilssen

bjorn.atle.nilssen@edu.loten.kommune.no

 

Mona Trolsbergmona.trolsberg@edu.loten.kommune.no

4. TRINN: 907 20 618

Anne Moen Myhre

anne.moen.myhre@edu.loten.kommune.no

 

Anne Bryhni

anne.bryhni@edu.loten.kommune.no

 

Solveig Opsahl Edvardsen

solveig.opsahl.edvardsen@edu.loten.kommune.no

 

Lill Marita F. Tangen

lill.marita.fall.tangen@edu.loten.kommune.no

 

Bente Fugleberg

bente.fugleberg@edu.loten.kommune.no

5.TRINN: 902 92 271

Inger Lise Skårholen

Inger.L.T.Skarholen@edu.loten.kommune.no

 

Carl Andreas Myrland

carl.andreas.myrland@edu.loten.kommune.no

 

Marie Gunvaldsen

marie.gunvaldsen@edu.loten.kommune.no

 

Solveig Nylandsolveig.nyland@edu.loten.kommune.no

 

Jan Henrik Lienjan.henrik.lien@edu.loten.kommune.no
 

Andres Lopez Aliciasson

andres.lopez.aliciasson@edu.loten.kommune.no

6.TRINN: 902 97 317

Anbjørg Botten

anbjorg.botten@edu.loten.kommune.no


 

Rune Josten Skredenrune.josten.skreden@edu.loten.kommune.no
 

Lena Larsen

lena.larsen@edu.loten.kommune.no
 

Atle Bekkelund

atle.bekkelund@edu.loten.kommune.no
 

Randi Bakken

randi.bakken@edu.loten.kommune.no

7.TRINN: 904 02 957

Henning Solberg

henning.solberg@edu.loten.kommune.no

 

Torill Beate Nilsen

torill.beate.nilsen@edu.loten.kommune.no

 

Inga Anne Vasaasen

inga.anne.vasaasen@edu.loten.kommune.no

 

Kristian Vigen Laupsa

kristian.vigen.laupsa@edu.loten.kommune.no

 

Marianne Svarverud-Ringnes

marianne.svarverud-ringnes@edu.loten.kommune.no

 

Ingrid Løberg

ingrid.loberg@edu.loten.kommune.no

 

Hege Brendlien

hege.brendlien@edu.loten.kommune.no

Forsterket avd:

482 13 715

Eli Krogstie

eli.krogstie@edu.loten.kommune.no

 

Tanja Jakolevic Adamovic

tanja.jakolevic.adamovic@edu.loten.kommune.no

 

Anne Lise Ertsås

anne.lise.ertsas@edu.loten.kommune.no

 

Aleksandra E. Jaskolska

Aleksandra.E.Jaskolska@edu.loten.kommune.no

 

Silje Lønrusten Østborg

silje.lonrusten.ostborg@edu.loten.kommune.no

 

Lene Grefsheim

lene.grefsheim@edu.loten.kommune.no

 

Marita Vangli

marita.vangli@edu.loten.kommune.no

 

Joakim Flensborg Korsveien

joakim.flensborg.korsveien@edu.loten.kommune.no

 

Mette Strand

mette.strand@edu.loten.kommune.no

 

Else vestli Evenrud

else.vestli.evenrud@edu.loten.kommune.no

 

Hege Brendlien

hege.brendlien@edu.loten.kommune.no

Spesped-veileder

934 01 786

Kari Bratlie

kari.bratlie@edu.loten.kommune.no

 

Anbjørg Botten

anbjorg.botten@edu.loten.kommune.no

Norsk 2

947 93 644

Nina Aasen

nina.aasen@edu.loten.kommune.no

 

Stina Bratland

stina.bratland@edu.loten.kommune.no

 

Joyce Milambo

joyce.milambo@edu.loten.kommune.no

 

Abdullah Al Sha Ban

Abdullah.Al.Sha.Ban@edu.loten.kommune.no

 

Fatima Al Shaban

Fatima.Al.Shaban@edu.loten.kommune.no


Vaktmester og renhold

Ole-Anders Stensåsen

970 13 179
62 56 42 65

Ole-Anders.Stensasen@loten.kommune.no

 

 

 

Shi Lo Shwe

942 64 414

Shi.Lo.Shwe@loten.kommune.no

Hawa Sammah

 

Hawa.Sammah@loten.kommune.no