Østvangvegen 23, 2340 Løten
Link til kartØstvang skole

Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten 
post@loten.kommune.no


Telefon:

Skolen: 62 56 42 59
SFO:  468 59 896
Se også informasjon om SFO

Oversikt over ansatte

Telefon til trinnene

Trinn 1:  947 84 205 Ansatte ved trinnene (illustrasjonsbilde; Jonas J. Tomter)
Trinn 2:  468 12 076
Trinn 3: 
907 26 684
Trinn 4:  907 20 618
Trinn 5:  902 92 271
Trinn 6:  902 97 317
Trinn 7:  904 02 957

Norsk 2: 947 93 644

Team 4: 482 13 715

SFO: 468 59 896


Om skolen

Østvang skole er kommunens største barneskole, og består av en fulldelt, to-parallell barneskole med skolefritidsordning. Skolen ligger i sentrum.

Skolen stod ferdig rehabilitert i 2007, og fremstår som moderne læringsarena. Vi har lokaliteter tilpasset dagens krav til fleksible løsninger og bruk av IKT i skolehverdagen.
 

Vår visjon: Sammen Om Læring - SOL.
Med det mener vi at skolens ansatte sammen med elevene, foreldrene og andre samarbeidende instanser skal skape best mulige læringsforhold.


Ansatte ved Østvang 


Administrasjon

Navn

Telefon

e-post

Rektor:
Ingrid Maria Ulheim

62 56 42 63
417 76 469

Ingrid.Maria.Ulheim@edu.loten.kommune.no

Ass. rektor:
Arild Pytte Solum

62 56 42 62
952 09 899

arild.pytte.solum@edu.loten.kommune.no

SFO-leder:
Nils-Arne Rønning

951 10 776nils.arne.ronning@edu.loten.kommune.no

Sekretær
Ruth Hoel

Jorunn Larsson Flisen

62 56 42 59
468 59 695

ruth.hoel@edu.loten.kommune.no

jorunn.larsson.flisen@edu.loten.kommune.no

Spes.ped. veileder:
Kari Bratlie

934 01 786

kari.bratlie@edu.loten.kommune.no

IKT-veileder:
Rune Josten Skreden

950 71 571

rune.josten.skreden@edu.loten.kommune.no

 


Lærere og assistenter skoleåret 2020/ 2021

 

Telefon

Navn

e-post

1. Trinn: 947 84 205

Kristin Onsager

kristin.onsager@edu.loten.kommune.no

 

Eirin Riesto

eirin.riesto@edu.loten.kommune.no

 

Hilde Bjøkne

hilde.bjokne@edu.loten.kommune.no
 

Jan Inge Ytrøy

jan.inge.ytroy@edu.loten.kommune.no

 Joyce Milambo

joyce.milambo@edu.loten.kommune.no

2. Trinn: 468 12 076

Sandra Segoviasandra.segovia@edu.loten.kommune.no

 

Andrea B. Magnussen

andrea.bergum.magnussen@edu.loten.kommune.no

 

Hilde Bjøkne

hilde.bjokne@edu.loten.kommune.no

 

Beate Hagen

beate.hagen@edu.loten.kommune.no

 

Aleksander Grønstad Stuen

aleksander.gronstad.stuen@edu.loten.kommune.no

3.TRINN: 907 26 684

Tone Karlsen

tone.karlsen@edu.loten.kommune.no

 

Ida Johansenida.johansen@edu.loten.kommune.no
 

Hilde Bjøkne

hilde.bjokne@edu.loten.kommune.no

 

Bjørn Atle Nilssen

bjorn.atle.nilssen@edu.loten.kommune.no

 

Mona Trolsbergmona.trolsberg@edu.loten.kommune.no

4. TRINN: 907 20 618

Anne Moen Myhre

anne.moen.myhre@edu.loten.kommune.no

 

Anne Bryhni

anne.bryhni@edu.loten.kommune.no

 

Solveig Opsahl Edvardsen

solveig.opsahl.edvardsen@edu.loten.kommune.no

 

Lill Marita F. Tangen

lill.marita.fall.tangen@edu.loten.kommune.no

 

Bente Fugleberg

bente.fugleberg@edu.loten.kommune.no

5.TRINN: 902 92 271

Inger Lise Skårholen

Inger.L.T.Skarholen@edu.loten.kommune.no

 

Carl Andreas Myrland

carl.andreas.myrland@edu.loten.kommune.no

 

Marie Gunvaldsen

marie.gunvaldsen@edu.loten.kommune.no

 

Solveig Nylandsolveig.nyland@edu.loten.kommune.no

 

Jan Henrik Lienjan.henrik.lien@edu.loten.kommune.no
 

Andres Lopez Aliciasson

andres.lopez.aliciasson@edu.loten.kommune.no

6.TRINN: 902 97 317

Anbjørg Botten

anbjorg.botten@edu.loten.kommune.no


 

Rune Josten Skredenrune.josten.skreden@edu.loten.kommune.no
 

Lena Larsen

lena.larsen@edu.loten.kommune.no
 

Atle Bekkelund

atle.bekkelund@edu.loten.kommune.no
 

Randi Bakken

randi.bakken@edu.loten.kommune.no

7.TRINN: 904 02 957

Henning Solberg

henning.solberg@edu.loten.kommune.no

 

Torill Beate Nilsen

torill.beate.nilsen@edu.loten.kommune.no

 

Inga Anne Vasaasen

inga.anne.vasaasen@edu.loten.kommune.no

 

Kristian Vigen Laupsa

kristian.vigen.laupsa@edu.loten.kommune.no

 

Marianne Svarverud-Ringnes

marianne.svarverud-ringnes@edu.loten.kommune.no

 

Ingrid Løberg

ingrid.loberg@edu.loten.kommune.no

 

Hege Brendlien

hege.brendlien@edu.loten.kommune.no

Forsterket avd:

482 13 715

Eli Krogstie

eli.krogstie@edu.loten.kommune.no

 

Tanja Jakolevic Adamovic

tanja.jakolevic.adamovic@edu.loten.kommune.no

 

Anne Lise Ertsås

anne.lise.ertsas@edu.loten.kommune.no

 

Aleksandra E. Jaskolska

Aleksandra.E.Jaskolska@edu.loten.kommune.no

 

Silje Lønrusten Østborg

silje.lonrusten.ostborg@edu.loten.kommune.no

 

Lene Grefsheim

lene.grefsheim@edu.loten.kommune.no

 

Marita Vangli

marita.vangli@edu.loten.kommune.no

 

Joakim Flensborg Korsveien

joakim.flensborg.korsveien@edu.loten.kommune.no

 

Mette Strand

mette.strand@edu.loten.kommune.no

 

Else vestli Evenrud

else.vestli.evenrud@edu.loten.kommune.no

 

Hege Brendlien

hege.brendlien@edu.loten.kommune.no

Spesped-veileder

934 01 786

Kari Bratlie

kari.bratlie@edu.loten.kommune.no

 

Anbjørg Botten

anbjorg.botten@edu.loten.kommune.no

Norsk 2

947 93 644

Nina Aasen

nina.aasen@edu.loten.kommune.no

 

Stina Bratland

stina.bratland@edu.loten.kommune.no

 

Joyce Milambo

joyce.milambo@edu.loten.kommune.no

 

Abdullah Al Sha Ban

Abdullah.Al.Sha.Ban@edu.loten.kommune.no

 

Fatima Al Shaban

Fatima.Al.Shaban@edu.loten.kommune.no


Vaktmester og renhold

Ole-Anders Stensåsen

970 13 179
62 56 42 65

Ole-Anders.Stensasen@loten.kommune.no

 

 

 

Shi Lo Shwe

942 64 414

Shi.Lo.Shwe@loten.kommune.no

Hawa Sammah

 

Hawa.Sammah@loten.kommune.no