Januar

2. januar signerte Løten kommune en 20 år lang leieavtale for legesentrene med Syljuåsen AS. Estimert åpning av legesentrene i det nye bygget i Stasjonsvegen er tredje kvartal i 2024.  

tre menn stående bak to menn som gir hverandre et håndtrykk

Syljuåsen AS har tiltenkt to nye bygninger i Stasjonsvegen 7 og 9 på inntil tre og fire etasjer hvor den ene blokka vil romme lokaler for forretning- og kontor, mens den andre blokka skal avsettes til bolig og romme 21 nye boenheter. Det er tegnet kontrakt med Coop Extra, Vitus Apotek og Vinmonopolet.  

Les mer om legesentrenes nye bygg her

Februar

Befolkningstallene for 2022 ble offentlige og for Løtens del viste disse en vekst på 121 innbyggere i 2022. Det er en av de høyeste vekstene i Innlandet og høyeste vekst i regionen.  Løten er en vekstkommune og både politikere og ansatte jobber for at det skal være godt å leve i Løten i alle livets faser. 

mor som sitter med barn liggende i sofaen

- Vi har stabile fødselstall og ser vi er en kommune hvor barnefamilier etablerer seg. Vi skal fortsette å jobbe og har store boligområder i utvikling i årene fremfor oss, sier ordfører Marte Larsen Tønseth. 

Les mer om Amanda og familien her

Mars

I Heggvin næringspark har datasenterselskapet Green Mountain inngått en avtale med TikTok for å dekke deres økende datalagringsbehov i Europa. Torsdag 9. mars var det offisiell markering av satsningen hvor både ordfører i Hamar, Einar Busterud, og ordfører i Løten, Marte Tønseth Larsen, holdt taler. Noe av det de fremhevet var betydningen for lokalmiljøet, regionen og Innlandet med tanke på fremtidige arbeidsplasser i det som blir Norges største datasenteranlegg.  

Eldre mann og ung kvinne foran Green Mountain-logo

Les mer om etablering av datasenter på Heggvin her

April

Kommunestyret vedtok å utrede tre alternativer oppimot dagens skolestruktur i Løten:  

 • 2 barneskoler og Løten ungdomsskole (LUS)  
 • 1 barneskole og Løten ungdomsskole (LUS)  
 • 1 storskole 1-10 

En konsulent fra KS (Kommunesektorens organisasjon) la i mai 2022 fram en rapport: «Framtidens skole i Løten – behov og muligheter». Rapporten representerer et grundig kunnskapsgrunnlag for å utvikle en framtidsrettet og bærekraftig skole i Løten. En skole tilpasset de økonomiske rammene, og som er organisert på en måte som opprettholder og forbedrer tjenestekvaliteten i skolene. Utredningen må sees i sammenheng med tidligere utredninger om skolestruktur, vedlikeholdsplaner/opprustningsplaner for bygg og opp mot den demografiske utviklingen i kommunen. 

barn som sitter ved en pult og skriver
Foto: Ricardofoto

Mai

Vann- og avløpsledninger i Stasjonsvegen byttes ut. Gravearbeidet startet i mai og vil pågå ut året. I tillegg vil dette skje i samme byggeprosess: 

 • Oppgradering av vegkryss: I gjennomføring av vann- og avløpsanlegget skal også krysset Stasjonsvegen – Skolevegen oppgraderes med opphøyd kryss, endret kjøremønster og det bygges mer trafikksikker løsning i samsvar med vedtatt reguleringsplan.   
 • Nytt fortau: Inkludert i prosjektet til Syljuåsen AS (som bygger ut Stasjonsvegen 7 og 9) er også etablering av fortau langs Stasjonsvegen, fra Rørleggeren og til nytt kryss og derfra nedover Skolevegen til fotgjengerovergang ved Løten ungdomsskole.  
 • Nytt fortau: Fra varelevering Rema 1000 og bort til Venslivegen og nedover til skateparken vil det bli etablert fortau i avslutning på prosjektet. 

sperring av veg ved gravearbeid

Les mer om byggeprosjektet i Stasjonsvegen her 

Juni

En måned full av kulturbegivenheter: 

 • Rosenlund ble hedret med blå plakett. Initiativtaker til Kvinneuniversitetet var til stede da ordfører Marte Larsen Tønseth avduket den blå plaketten. Les mer her
 • Biskop Ole Kristian Bonden la turen innom Løten skaperverksted på sin rundtur i bispedømmet. Her fikk han blant annet lære å kjøre en robot av to unge jenter. Les mer om besøket hans i Løten her.
 • Glafira Galuzina ble vinner av Trættebergstipendet 2023. Kunstneren fra Murmansk bor nå i Løten og jobber med sin egen kunst, samt et prosjekt om å etablere en kunsthall på Løiten Brænderi. Les mer her
 • Løten kulturskole feiret 30 år i år og det ble markert under Sommer i sentrum 10.juni. Her var det kunststand, Løten skolekorps spilte og det var også sang, blåsere, dansere, gitar, fiolin, piano valthorn og xylofon å høre i Løtens gater denne dagen.  

mann i dress som sitter på gulvet og ser på en ipad med to jenter 

Juli

Å være ordfører er en livsstil Marte Larsen Tønseth liker godt. En måned er veldig variert og i juni var Marte med på blant annet: 

 • Bedriftsbesøk med overnatting i hengekøye 
 • Åpning av BUA Løten Beredskapsstand på Koigen i Hamar 
 • Besøk på Grobunn i Stange sammen med ordførerne i Hamar og Stange 
 • Utdeling av Trættebergstipendet Pride-markering i Løten 

selfie av blid dame med solbriller og ordførerkjede 

Les om hele juni-måneden til ordføreren her

August

Kommunedirektøren informerte om at Løten kommune må sikre en mer bærekraftig økonomi i årene framover. Kommunen har siden før pandemien hatt en anstrengt økonomisk situasjon der økningen i utgiftene har vært større enn økningen i inntektene. Det må finnes tiltak for å få økonomien i balanse, og det må gjøres endringer i tjenestetilbudet og måten vi løser oppgaver på. Vi må allerede fra 2024 gjøre store grep som til sammen gir helårseffekt på 40 millioner fra 2025, det vil si at i budsjettåret 2025 skal driften være redusert med 40 millioner. 

Mann i dress på talerstol
Foto: Marius Græsby

Les hvorfor det har blitt slik og hvordan vi skal komme oss ut av det her

September

11.september var det kommunestyre- og fylkestingsvalg og i Løten. 60,11 % av de stemmeberettigede i Løten valgte å gi sin stemme og Senterpartiet endte med en oppslutning på 41,4 %. Arbeiderpartiet var nest størst med 23,4%. Vi fikk to nye partier inn i kommunestyret: Norgesdemokratene og Rødt. Fremskrittspartiet, Høyre og Sosialistisk Venstreparti økte også sine mandater, fra en til to kommunestyrerepresentanter.  

politisk organisasjonskart

Oktober

Hvor skal 17.mai-toget i Løten gå? Innbyggerne ble invitert med til å si sin mening i saken. Skal toget gå fra kirka som tidligere, eller en rute i sentrum? Skal det kulturelle programmet foregå på Tingberg eller ved Løtenhallen i idrettsparken? Spørsmålene skapte stort engasjement og over 600 personer sa sin mening. 

to damer i bunad foran løten kino

November

Ordfører Marte Larsen Tønseth signerte kontrakta for kjøp av Skøienhagan sammen med tidligere eier Arne Reistad. Dette store friområdet på ca. 150 mål har i årevis vært brukt til fysisk aktivitet av lokalbefolkningen.  

- Vi setter utrolig stor pris på disponeringa vi har hatt i mange mange år, og at vi nå har fått muligheten til å kjøpe skogparsellen. Vi skal gjøre vårt beste for å forvalte den på best mulig måte i årene framover for innbyggernes beste, sier ordføreren.

Hun understreker at det pålegger kommunen et stort ansvar å ta på seg å utvikle området i årene framover.

ung dame trykker hånden til eldre mann sittende ved et bord

Les mer om kjøpet av Skøienhagan her

Desember

Kommunestyret vedtok budsjettet for 2024 den 15.desember. 

- Vi har høye ambisjoner for Løten kommune i dag og i fremtiden. Innbyggerne våre skal ha tilgang til varierte muligheter for aktivitet, engasjement og medvirkning. Løten skal være et samfunn preget av livskvalitet og mestring for alle og et naturlig bovalg for barnefamilier som etablerer seg i regionen. Dette er i tråd med våre hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel, sier ordfører Marte Larsen Tønseth.

mennesker som sitter ved pulter i hesteskoform

Det ble valgt ut utviklingsområder, tilleggstiltak og ønskede kartlegginger og mulighetetsstudier. Hvordan de ca. 600 millionene skal fordeles kan du lese mer om i saken under.

Les mer om budsjettet her