Frist for å søke om barnehageplass til hovedopptaket er 1. mars

Søk fra 1. januar!

Ønsker du barnehageplass til ditt barn neste barnehageår (uansett når) må det søkes til hovedopptaket mellom 1. januar og 1. mars. Når hovedopptaket er avsluttet vil ledige plasser bli tildelt fortløpende ved ledighet. 


Slik foregår barnehageopptaket

De som har rett på plass:

  • Søkere med barn som er født senest 31.12 året før det søkes om barnehageplass
  • bor i Løten
  • har søkt innen fristen for hovedopptaket (1.mars). 

Vi har flere opptaksrunder, og alle som har søkt hovedopptaket vil få et svar innen utgangen av mai. De første svarene blir sendt ut i løpet av mars.

Du får beskjed på mail

Foresatte får beskjed på mail og bekrefter at de tar plassen. Om du får tilbud om 2. valget eller lavere, har du også mulighet til å stå på venteliste til førstevalget. Takk ja til plassen du får tildelt, og kryss av for at du fortsatt vil stå på venteliste. 


Hvordan foregår barnehageopptaket?

Vi har flere opptaksrunder, og alle som har søkt hovedopptaket (innen 1. mars) vil få et svar innen utgangen av mai. De første svarene blir sendt ut i løpet av mars. 

Foresatte får da beskjed på mail og bekrefter at de tar plassen. Om du får tilbud om 2. valget eller lavere, har du også mulighet til å stå på venteliste til førstevalget. Takk ja til plassen du får tildelt, og kryss av for at du fortsatt vil stå på venteliste. 


Søknadsportal

Alle som ikke har barnehageplass i dag, må legge inn NY søknad for neste barnehageår innen fristen 1. mars.  Det gjelder også de som leverte søknad i 2021, med ønsket oppstart i løpet av 2021 og som ikke har fått tilbud. Løten kommune benytter opptaksprogrammet og søknadsportalen, Visma Flyt Barnehage. I søkeportalen kan du både søke om ny plass, endre type plass og si opp barnehageplassen til ditt barn. 

I søknaden må du oppgi en epost-adresse, der du etterhvert vil motta tilbud om barnehageplass. Du logger deg da inn via ID porten for å svare på om du tar plassen eller ikke.

Husk å oppgi flere alternativer på søknaden, da enkelte barnehager har få ledige plasser. Det vil også i år være en del foreldre som får tilbud i en barnehage de ikke har søkt, pga. lite ledige plasser i enkelte områder av Løten.


Skal du sende vedlegg eller tilleggsdokumentasjon?

Vedlegg eller tilleggsdokumentasjon skal lastes opp i søknaden din i barnehagesystemet. Sørg for å ha vedlegg tilgjengelig digitalt før du søker. Ved sosiale og helsemessige årsaker vedlegges attest fra lege, PPT, helsestasjon, sosialkontor etc.


Søke om barnehageplass utenom hovedopptaket?

Om du vil søke om barnehageplass i løpet av året må du legge inn søknad i barnehageportalen (se link over). Om det blir ledige plasser i underveis i et år, sjekker barnehagene om det er søkere/venteliste i søknadsportalen.

Det er selvfølgelig også mulig å ta en telefon til de forskjellige barnehagene for å sjekke om det er ledige plasser. Men barnehagene sjekker uansett ventelister om de får noe ledig i løpet av året. 


Har du spørsmål om opptak?

Kontakt opptaksansvarlig:
Ingrid Bjørnstad, Ingrid.Bjornstad@edu.loten.kommune.no, tlf. 902 29 813 / 62 56 42 67.


Andre spørsmål:

Hva koster en barnehageplass? Se prisene her: Betalingssatser for barnehageplass
Hvilke barnehager finnes i Løten? Se Barnehager i Løten
Hvilke bestemmelser gjelder i barnehagene? Disse finner du i Vedtekter for kommunale barnehager Løten kommune
 

Barnehageplass
Barnehageplass