Forvaltningsmyndighet

Løten kommune har forvaltningsmyndighet til alle viltlevende arter så lenge disse ikke har spesielle fredningsbestemmelser, som gjør at myndigheten ligger hos fylkesmannen, fylkeskommunen eller Miljøverndepartementet.

Kommunen skal med sin planlegging og vedtak sikre at viltet har et godt livsgrunnlag i kommunen.

Jakt

Jegere og jaktlag skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund når de jakter på elg, hjort og rådyr.
Fører og hund skal ha bestått godkjenningsprøve for ettersøks-ekvipasjer i henhold til instruks for prøving og godkjenning av slike.

Jeger eller jaktlag skal umiddelbart sette i gang ettersøk innen valdets grenser dersom det er mistanke om skadeskyting. Jegeren eller jaktlaget som har skadeskutt dyret kan ikke oppta jakta mens ettersøk pågår.

Dersom ettersøket er uten resultater første dag, skal det meldes fra om skadeskyting til grunneier og kommunen (delegert viltmyndighet). Jaktlaget plikter å bistå under ettersøk så lenge viltmyndigheten mener det er mulig å finne og avlive viltet. Det er kun kommunens representant som kan friskmelde påskutt vilt.

Kontakter:

Vaktnummer kommunal viltmyndighet i Løten:
Tlf. 948 87 550 / 938 46 274

Ta også gjerne kontakt med kontaktperson for vilt på Hedmarken landbrukskontor: 
Håkon Stræte Bjørnstad
Send e-post til Håkon
488 90 394