Ordinær jakttid på elg er 25. september til 23. desember

I forskriften er det fastsatt at den ordinære jakttida på elg gjelder i perioden 25. september til 23. desember.
Disse bestemmelsene trådte i kraft 1. april i år og vil gjelde fram til 31. mars 2022.

Grunneiere kan fritt gi restriksjoner på jaktutøvelse innenfor dette tidsrommet. Etter forskriften kan også lokal forvaltning innskrenke jakttida for elg, enten ved seinere jaktstart (5. oktober) eller tidligere jaktslutt (31. oktober eller 30. november).

Tidligere måtte kommunene søke Fylkeskommunen om eventuell forlengelse av jakttida, nå er det Miljødirektoratet som avgjør om det gis dispensasjon fra gjeldende jakttidsbestemmelser.

Se jakttidsforskriften her