Løten kommune har inngått en rekke samarbeidsavtaler med andre kommuner og offentlige instanser vedrørende arbeidet med barn og unge. Under nevnes de mest sentrale:

Interkommunalt samarbeid

  • Krisesenter
  • Interkommunal barnevernvakt
  • Helsefellesskap Hamar (BUP)
  • Interkommunalt samarbeid på fagnivå (helsesykepleier, fysio, konsulent)
  • Interkommunalt samarbeid rundt Individuel Plan
  • Politiråd
  • Konfliktrådet