Når du er urolig for et barn må du prøve å sette ord på det du kjenner før du tar saken videre. Dette er ikke alltid like lett, for signalene som har gjort at du uroer deg kan være både vage, diffuse og vanskelige å tyde.

I menyen nedenfor finner du flere BTI-verktøy som kan være til hjelp når du skal sirkle inn og definere uroen din

NB: Tror du allerede nå at uroen din kan være knyttet til barnets fysiske og psykiske barnehage-  (PDF, 1MB)og skolemiljø (§9a-4 aktivitetsplikten), husk fristen på en uke for innkalling av foresatte til samtale. 


Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med:

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2023-2026 (PDF, 1MB)