Grunnen til oppfølging kan være ulikt, men arbeidet med å komme fram til en løsning skal være lik. Alle ansatte som møter barn, ungdom, foreldre eller gravide skal kjenne til BTI-veilederen. 

Les mer om BTI-veilederen her.