Definer problemstillingen kort og avtal tidspunkt for tverrfaglig samarbeidsmøte. Tidspunktet må tilrettelegges slik at barn/ungdom/foresatte også kan delta. Husk å sikre informert samtykke.

Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med: