BTI-veilederen er delt inn i nivå 0, 1, 2 og 3. Hvert nivå viser veien videre steg for steg. For å finne ut om en gravid, barn, ungdom eller familie trenger hjelp, er det naturlig å strarte på nivå 0 eller 1. Deretter følger du stegene videre til saken kan avsluttes. For hvert steg finnes det bokser med relevante verktøy og linker til nyttig informasjon. 

Oversikt over veilederen

Første side viser en oversikt over veilederen. Øverst finner du en kortfattet forklaring til hvert nivå, under finner du stegene.

Oversikten er interaktiv, slik at du enkelt kan navigere til aktuelt nivå eller steg.

Veilederen

Når du skal benytte BTI-veilederen til å finne ut om gravide, barn, ungdom eller familie trenger hjelp er det naturlig å starte på nivå 0, steg 1. Deretter følger du stegene videre til saken kan avsluttes.

Navigering - nivå

I menyen til venstre (i bunnen på mobil) kan du navigerer du mellom de ulike nivåene.

Navigering - steg

Øverst på hver nivå side er det en "Nivå boks" som du kan navigerer deg mellom de ulike stegene i det nivået som du befinner deg på.

Hovedinnhold

Under "Nivå boksen" er hovedinnholdet som beskriver hva du skal gjøre på det gjeldende steget.

Tilhørende verktøy

I bunnen på siden finner du et utvalg verktøy, som relevante dokumenter og skjema for det gjeldende steget. Du finner også en knapp som fører til alle verktøy som er knyttet til veilederen.