På dette trinnet møtes foreldre/foresatte/barnet og tjenesten for å starte et felles arbeid. I denne fasen er det viktig å beskrive så konkret som mulig hvorfor kartleggingen på nivå 0 har ført til behov for tiltak på nivå 1.

På bakgrunn av det som har blitt beskrevet, defineres klare mål før det vurderes hvilke tiltak som skal settes inn. Det kan i noen tilfeller være hensiktsmessig å foreta en grundigere systematisk observasjon av barnet.

NB! Her er det fullt mulig å søke råd og veiledning hos andre tjenester/avdelinger uten at det blir opprettet et tverrsektorielt samarbeid. Husk da å få samtykke fra foresatte/barnet dersom saken ikke skal drøftes anonymt. Les mer om informert samtykke her.

NB!
Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med:

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2023-2026 (PDF, 1MB)

Veiledning og råd kan søkes hos: