• Avtalte utredninger/undersøkelser/tiltak blir iverksatt og gjennomført på aktuelle arenaer
  • Husk på dokumentasjon av tiltakene
  • Forbered evalueringsmøtet
  • Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges
  • Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring