Avtalte tiltak iverksettes og gjennomføres på aktuelle arenaer. Det skal legges aktivt tilrette for barn og unges medvirkning. Husk at tiltak dokumenteres og arkiveres.

Forbered evalueringsmøtet. Hvis barnet/ungdommen ikke skal være tilstede på evalueringsmøtet, skal det avtales hvem som tar praten i forkant for å få tak i hans/hennes opplevelse av tiltakene.