Veien videre avhenger av følgende:

  • Tiltakene har hatt ønsket effekt, og det er ikke lenger grunn til bekymring: Avslutt arbeidet.
  • Tiltakene har effekt, men dere er ikke i mål: Fortsett.
  • Tiltakene har ikke hatt ønsket effekt, men andre tiltak i avdelingen planlegges og gjennomføres. Gå tilbake til nivå 1 - trinn 2.
  • Tiltakene har ikke ønsket effekt, og det er behov for hjelp fra andre avdelinger/tjenester: Inviter samarbeidspartnere til et felles møte på nivå 2 innen to uker.