• Gjennomfør avtalte tiltak på aktuelle arenaer - god koordinering og samtidighet kan være avgjørende for å oppnå endring
  • Viktig med oppdateringer av hverandre underveis - dette er det koordinator som er ansvarlig for
  • Forbered evalueringsmøtet
  • Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges
  • Husk at foreldrene er barnas viktigste støttespillere - de skal involveres 
  • Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring