Det er tre mulige utfall av evalueringen:

  • Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg. Avslutt tiltaket og dokumenter.
  • Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter. Eller dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste. Gå tilbake til nivå 2 – trinn 2
  • Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra flere eksterne tjenester og drøfter videre innsats. Bestem aktuelle samarbeidspartnere, lag henvisning/melding til disse, og kall dem inn til møte på nivå 3. Koordinator kvalitetssikrer korrekt henvisning/melding. (Om saken blir løftet videre opp på nivå 3, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.)

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tjenester til barn og unge i vår kommune

Fysisk og psykisk helsetilbud: 

Omsorg/vansker i familien: 

Tjenester rettet mot faglige og sosiale vansker i skolen:

Fritid: