Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens situasjon har endret seg.

Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges. 

Alle ansatte i helsestasjon, barnevern og ROP-tjenesten benytter Feedbackverktøy (FIT) for å sikre brukerinnvolvering og medbestemmelse. 

Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med: