Original prøvingsattest må sendes kommunen senest 14 dager før oppsatt tid for vielse. Den kan dere enten velge at sendes direkte fra Skatteetaten (oppgi kommunens adresse når dere søker) eller dere kan sende den til:

Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten eller på sikker e-post til oss her

Prøvingsattesten kan også leveres i skranken i servicekontoret.

I mellomtiden ønsker vi dere lykke til med forberedelsene!