Inviter og gjennomfør samtalen med foresatte/barnet/ungdommen eller den gravide så snart som mulig:

Denne tidlige kontakten danner grunnlaget for det videre samarbeidet og vil ha flere formål. Sentralt er det å bidra til å etablere en god samarbeidsrelasjon. Dette vil for eksempel innebære og ta seg tid til å lytte til foresattes bekymring, og uttrykke bekreftelse og støtte.

Dersom skolen/barnehagen er bekymret for situasjonen må foresatte informeres om hva bekymringen består i og hva som er bakgrunnen. Bekymringen bør presenteres klart og åpent og knyttes til konkrete observasjoner i skolesituasjonen eller samtaler med barnet/ungdommen. I tillegg vil det være sentralt å kartlegge situasjonen fra foresattes perspektiv og få deres innspill på mål, løsningsforslag og konkrete tiltak. Avklar om det er behov for videre oppfølging og hjelpetiltak for barnet/ungdommen. 

Husk at barnet/ungdommen har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med: