Dersom det i samtalen kommer frem at det er behov for å sette i gang tiltak, gå videre til nivå 1 i veilederen (tiltak i egen avdeling) . Avtal tidspunkt for et nytt møte. Dersom det ikke er nødvendig å sette inn tiltak, avslutt saken.


Er det behov for å hente inn ekstern hjelp utenfor gjeldende tjeneste, gå til nivå 2 i veilederen (tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenester) . Avgjør hvem som skal være ansvarlig for det videre arbeidet.

NB! Her er det fullt mulig å søke råd og veiledning hos andre tjenester/avdelinger uten at det blir opprettet et tverrsektorielt samarbeid. Husk da å få samtykke fra foresatte/barnet dersom saken ikke skal drøftes anonymt. Les mer om informert samtykke her.

 

Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med:

Veiledning og råd kan søkes hos: